Szia Rabbi! A kedd reggeli ima közben feldobtunk egy kérdést, melyet megválaszolatlanul hagytál és kérted, hogy tegyük fel írásban. Íme a kérdés: Ha egy a zsidó vallásjog szerint zsidónak számító nő lelki meggyőződésből átoperáltatja magát férfivá és vigigcsinálja az ezzel együtt járó összes orvosi beavatkozást, beszámítható-e a minjenbe?

Kedves Péter

A kérdésnek viszonylag sok vetülete van, de tulajdonképpen mindegyik ugyan ahhoz a jogi definíciós dilemmához tér vissza: A háláchá (zsidó vallási jog) mi alapján határozza meg egy ember nemi mivoltát?

Habár vannak olyan vélemények (Sut Cic Eliezer 11:78.), amelyek azt mondják, hogy a külsőségek számítanak, és így az átoperáltatás stb. után az illető felveszi a másik nem státuszát, mégis a legtöbb mérvadó vélemény azon az állásponton van, hogy nem a külső megjelenés számít, ugyanis biológiailag, genetikailag, a műtétek és hormonok dacára, az illető az eredeti nemi státuszában marad.

Ennek megfelelően,:
1. Ha egy nő férfivé operáltatta magát, nemi szervén nem kell (és feltehetően nem is megengedett) a körülmetélést.
2. Az (eredetileg) azonos neműekkel továbbra is tilos a nemi kapcsolat.
3. Ha az átoperálás házasság után történik, továbbra is szükségeltetik a Get átadása a váláshoz (és nem fogadjuk el azt az érvelést, hogy mivel időközben „egyneműek” lettek, ezért a házasságuk eleve nem érvényes).
4. Egy férfi, aki nővé operáltatta magát továbbra is beszámít a minjenbe, és vonatkoznak rá a férfiakra kötelező micvák (parancsolatok).
5. Külön kérdés, hogy hogyan kezeljük az ilyen eseteket a különböző szemérmességi előírások szempontjából. Értsd ez alatt például a jichud (a zárt szobában együtt-maradás tilalma), vagy a cniut (szemérmes öltözködés), valamint a smirát negiá (egy ellenkező nemű – rokonsági kapcsolatokkal nem rendelkező – megérintése) előírásait. Habár nem láttam ezzel kapcsolatban külön irodalmat, azt feltételezem, hogy ebből a szempontból az átoperáltatottat új nemi identitásának megfelelő státuszúnak kell tekinteni. Vagyis például egy nővé operáltatott férfire, mint nő vonatkoznak a fenti a szabályok.
Ez azért van így mert ezek a szemérmességi szabályok nem kizárólag a közvetlen szexuális kapcsolat veszélye, hanem a szexuális ingerlés tilalma miatt állnak fenn.
(Bővebben lásd Enciklopéduiá hilchátit refuit és az ott jelölt forrás jegyzetek)

Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy mind a két esetben, a Tóra több szigorú tilalmát is szegi a nemi átoperálás. Ezek közül egy pár:
– A másik nem „öltözékének” viselésének tilalma
– A kasztrálás tilalma
– Az egészség károsítás és az öncsonkítás tilalma

Üdv
Slomó

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás