Április 8-án, szerdán elsőszülöttek böjtje lesz, 4:25-től. Aki elsőszülött fiú, vagy aki kiskorú elsőszülött apja, annak vagy böjtölnie kell, vagy ki kell váltania a böjtöt, úgy, hogy részt vesz egy szijum mászechetén (az egyik talmudi traktátus tanulásának befejezési ünnepségén).

Az elmúlt napokban sokan fordultak Oberlander Báruch rabbihoz azzal a kérdéssel, hogy lehet a járvány idején kiváltani a böjtöt? A Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetőjének válaszát az alábbiakban közöljük.


A Sulchán áruch (OC 470:1.) leírja, hogy az a szokás, az elsőszülöttek böjtölnek a Peszách előtti napon, hálával emlékezve arra, hogy a zsidó elsőszülöttek megmenekültek az isteni csapástól, ami az egyiptomiakat sújtotta. Elterjedt szokás, hogy erre a napra a zsinagógai közösségekben valaki befejez egy teljes talmudi traktátust, és ennek lezárásaként ünnepi lakomát szervez, az ezen való részvétellel pedig ki lehet váltani a böjtöt (lásd SÁ RSZ uo. 8.; Nité Gávriél, Peszách 43. fejezet). Ám idén, a világjárvány idején tilos a gyülekezés, így joggal merül fel a kérdés, hogyan váltják ki a böjtöt azok, akik maguk nem készültek egy teljes talmudi traktátus befejezésével az alkalomra.

Bár adja magát, hogy a most elterjedt online közvetítésekkel kössük össze az ünneplőket, ennek háláchikus hátterét meg kell vizsgálni, hiszen, ahogy korábban már írtuk (lásd GS 22. évf. 24. szám), az elfogadott vélemény szerint a telefon vagy internet közvetítésével érkező hang nem számít emberi hangnak, gépi hangnak tekintjük. Az ilyen közvetítéssel hallott dolgok nem számítanak egy micva teljesítésének olyan esetben, amikor vallási előírás kötelez bennünket valaminek a meghallgatására. Ha ez így van, akkor kérdéses, hogy interneten keresztül részt lehet-e venni egy tanulást lezáró ünnepségen, ahol a tanuló nyilvánosan fejezi be az adott traktátust, hiszen a „résztvevő” se nem hallja valóságban a befejezést, se nem tud csatlakozni az azt követő étkezéshez. 

Válaszom erre az, ami le van írva Slomo Zálmán Auerbach (1910–1995) jeruzsálemi rabbi kapcsán, aki annak ellenére, hogy egyetértett azzal, hogy a telefon által közvetített hang nem számít emberi hangnak (Minchát Slomo responsum 1. kötet 9. fejezet), mégis „rendkívüli kényszerhelyzetben” megengedte a telefonos részvételt a szijum ünnepségen (Misnát Joszéf responsum 7. kötet 83:1.). Azzal érvelt, hogy a Sulchán áruch maga ezt a böjtöt „szokásnak” nevezi (SÁ RSZ uo. 1.) és nem az általános „kötelező” szót használja rá. Ennek alapján úgy vélte a szokáson lehet könnyíteni és egy telefonos hangra hagyatkozni.

Ezzel szemben Moshe Sternbuch (szül. 1926.) jeruzsálemi rabbi szerint (Tsuvot vöhánhágot responsum 5. kötet 126. fejezet) még egy szokás teljesítésekor se lehet a gépi hangra hagyatkozni.

Szerintem egy élő közvetítéssel egy ilyen valódi kényszerhelyzetben, mint amiben most vagyunk, mindenki el fogja fogadni az internetes szijum ünnepségek létjogosultságát. Annál is inkább, mert vannak vélemények, amelyek szerint a szijum ünnepségen való részvétel is elegendő, mivel az nem csak a tanulás befejezéséről, hanem az ünneplésről is szól (Nité Gávriél uo. 9.) – vagyis elég részt venni az örömben , ami magával ragadja az embert. Többször tapasztaltuk, hogy egy ilyen közvetítéssel az ember képes teljes lelkesedéssel résztvenni az eseményekben, mintha ott lenni, mint például a nagyszülők, akik nem tudnak ott lenni az unokájuk esküvőjén, csak interneten keresztül követik.

Ezúton szeretném tehát bejelenteni, hogy jövő szerdán reggel, Peszách előestéjének napján, fél 10-kor szijumot fogok tartani a Bráchot traktátus befejezése alkalmából, élő közvetítéssel, amit a Budapesti Talmud Egylet és a zsido.com facebook oldalán lehet majd követni.  

Mindenkinek kívánok kóser peszáchot és jó egészséget!

Oberlander Báruch

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás