Mindent a hanukai sámeszről

Aki látott már hanukai menórát, az tudja, hogy található rajta nyolc egymás melletti gyertya vagy mécsestartó és egy, ami kiemelkedik valahogy a sorból. Bár közismert, hogy az ide helyezett gyertyát sámesznek, hívjuk, mégis kevesen tudják, mire is szolgál a szolgagyertya.

 

Miből legyen a sámesz?

Visszatérve ennek a plusz gyertyának az elnevezésére – felmerül a kérdés, hogy milyen szolgálatot tesz, miért szolgagyertya.

Ha követjük azt a szokást, hogy a sá­mesz egy viaszgyertya, amelynek segítségével gyújtjuk meg a hanukai fényeket (RöMÁ uo.), akkor érthető a neve, hiszen túl azon, hogy plusz fényt ad, még a gyertyák meggyújtásakor is „szolgálatot” tesz. Ezt a gyertyát az áldásmondás előtt kell meggyújtani, hogy az áldás után rögtön neki lehessen látni a micvának: a hanukai fények fellobbantásának (NG uo. 23:11.).

Vannak azonban, akik nemcsak a hanukai fényeket, de a plusz fényt adó mécsest is olajjal töltik fel és még ezen kívül egy viaszgyertyát használnak a hanukai fények fellobbantására (uo.; NG uo. 20:5.). Édesapám is ezt a szokást követte, és így gyújtunk a köztéri hanukai gyertyagyújtáson is a Nyugati téren 1998 óta. Ám ennél a megoldásnál nem teljesen stimmel a sámesz elnevezés a plusz lángra. Ráadásul ebben az esetben figyelnünk kell arra is, hogy az áldásmondás után közvetlenül a micvagyertyákat gyújtsuk meg és csak utána a plusz mécsest (NG uo. 25:11.).

Azért is jobb, ha a plusz mécses egy viaszgyertya, míg a többi olajból van, mert így még egyértelműbben látszik, hogy ez nem része a micvának (lásd NG uo. 20:7.).

Noha ma már szinte mindenhol villanyvilágítás van és valószínűtlen, hogy bárki a gyertyákat használná világításra az elektromos izzók helyett, továbbra is megmaradt az a szokás, hogy egy külön szolgagyertyát is meggyújtunk (lásd uo. 8.).

Mivel gyújtjuk meg a sámesz gyertyát?

A sámeszt semmiképp nem szabad a hanukagyertyákról meggyújtani, mert azok micva céljára vannak meggyújtva, míg a sámesz csak kiegészítés (Turé záháv uo. 674:3.). Azonban a közösségi gyújtásokon, ahol a csodát hirdetjük, és nem a saját személyes micvánkat teljesítjük, ott szabad a sámeszt a menóra lángjáról meggyújtani (uo.).

Hány sámesz kell egy családnak?

Egy korábbi számban (23. évf. 14. szám, A rabbi válaszol 4. kötet 34. fejezet) már foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy használhatja-e az egész család ugyanazt a sámeszt, vagy minden menórához kell-e külön. Itt szeretném ezt a kérdést pontosítva újra megválaszolni. Írva van, hogy minden menórához legyen egy külön sámesz gyertya (Mágén Ávrahám 673:5.). Ez abban az esetben szükséges, ha a családtagok más-más helyen gyújtanak akár a lakáson belül is ( uo. 671:2. RöMÁ.), ha azonban egymás mellett vannak elhelyezve a menórák, akkor lehet ugyanazt az egy sámeszt használni mindegyikhez (lásd uo. Pri mögádim és Misná brurá 18.).

A sámesz szent küldetése

Befejezésül szeretnék egy gondolatot mondani, amit tavaly a Napi tanításokban már elmondtam. A sámesz, vagy szolgagyertya nem a micváért ég, csak az a dolga, hogy meggyújtsa a többi lángot, és rávilágítson arra, hogy azok a micváért égnek. Így alacsonyabb rangú, mint a menóra összes többi lángja. Ennek ellenére általában magasabbra helyezzük, mint maguk a hanukai lángok, azok fölé magasodik. Mit tanulhatunk ebből? Azt, hogy az, akinek az a dolga, hogy fényt ad másoknak, aki segít másokban a zsidóság lángját fellobbantani, az minden másnál fontosabb feladatot lát el.

Oberlander Báruch

Megjelent: Gut Sábesz 25. évfolyam 13. szám – 2022. december 21.

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás