Kedves rabbi!

Betérőként mindig kicsi feszélyezett, hogy „őseink Istenéhez” imádkozom, holott az én őseim sajnos nem voltak zsidók. Van valami külön formula az én esetemre?

Üdvözlettel,

Zsuzsa

 


 

Kedves Zsuzsa!

A bikurim, a zsengék kapcsán (5Mózes 26:2.) van egy micva, mi­szerint annak bemutatása­kor a következő kijelentést kell tenni: „Kijelentem ma az Örök­kévaló, a te Istened előtt, hogy elérkeztem az országba, melyről megesküdött az Örökkévaló őseinknek, hogy nekünk ad­ja.”  (5Mózes 26:3.) Erre a Misna (Bi­ku­rim 1:4.) azt mondja, hogy bár a be­térő is hozhat zsengéket, de nem mondhatja a fenti mondatot, mert az ő őseinek nem ígért Is­ten semmit. [Ez egy ún. névtelen Misna, amiket a Talmud szabályai szerint mindig Méir rabbinak tulajdonítunk (Szánhedrin 86a.). Érdekesség, hogy rabbi Méir maga is betérők gyermeke volt (Gitin 56a.).]

A Jeruzsálemi Tal­mudban (Bikurim uo.) azonban Jehudá rabbi véleményét olvashatjuk, aki  egy másik Tórai idézetre hivatkozva azt mondja, Ábrahám a betérők atyja is: „…népek tömegének atyjává teszlek Én téged.” (1Mózes 17:5.) Ebből a népek atyja utal arra, hogy Ábrahám azoknak is az őse, akik átveszik a tanításait, vagyis betérnek a zsidóságba (lásd Misnát hágér 172. oldal 58. lábj.).

A háláchá Jehudá rabbi véleményét fogadja el (Mai­mo­ni­dész, A zsengék bemutatásá­nak szabályai 4:3.). Ezt látjuk a Sulchán áruchban is (OC 53:22.), ami szerint nem elfoga­dott az a vélemény, miszerint a betérő nem imádkozhat elő, mert nem mondhatja, hogy „őseink Istene”. Mind a személyes imában, mind előimádko­zó­ként mondhatja ezt, mert egy­értelműen a zsidó ősök leszármazottjának számít (lásd még Maimonidész, Sut HáRáMBáM 2. kötet 293. fejezet).

Üdvözlettel:

Oberlander Báruch

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.