Kedves olvasónk, György, több, a közösségi imával kapcsolatos kérdéssel fordult a rabbihoz. Ezeket válaszoljuk meg a következő lapszámokban.

 

  1. Ha valaki ima után más közösség imádkozására megy és látja, hogy nélküle is megvannak tízen, menjen el vagy maradjon?

Ha ő a tizedik ember a minjenhez, akkor tilos elmennie (Sulchán áruch RSZ 55:3.), mert nélküle megszakadna a közösségi ima (lásd még A rabbi válaszol 3. kötet 3. fejezet). Ha megvannak nélküle tízen, akkor minden további nélkül elmehet, de természetesen maradhat is.

  1. Mi a teendő, ha csak kilencen vannak és valaki késve jön, de tart még az ima? Lehet-e pótolni valamit abból, amit csak minjenben lehet mondani, pl. az ámidá ismétlését, a lejnolást (tóraolvasás – a szerk.) stb.?

Kétségtelen, hogy az ima további részében mindenképp már mint közösség imádkoznak, például, ha épp a Napi zsoltárnál tartanak (Sámuel imája – Zsidó imakönyv 93. oldal), akkor elmondhatják már utána a Gyászolók kádisát is.

Ugyanígy pótolni lehet a lejnolást, mert az a közösség kötelezettsége, és nem feltétlenül az ima része. Ezt látjuk abból is, hogy ha valami miatt nincs ima, de összejön tíz ember hétfőn, csütörtökön vagy szombaton, amikor Tórát kell olvasni, és tízük közül legalább hatan még nem hallottak tóraolvasást (Biur háláchá 143:1.; Kcot hásulchán 25:14.), akkor kötelességük lejnolni (Misná brurá 135:1.; Kcot hásulchán uo.). Épp egy ilyen esetet jegyeztek fel (Goren Dávid responsum OC 5. fejezet végén; Jehudá jáále responsum OC 51. fejezet) arról, amikor egyszer több magyar rabbi együtt utazott a reggeli ima idején és nem volt Tórájuk. Ezért, amikor elérkeztek egy zsinagógához, ott megálltak és pótolták a tóraolvasást. Ennek ellenére nem szabad halogatni a tóraolvasást, és ha egy mód van rá, akkor a reggeli imában, a helyén kell azt megejteni.

Az ámida ismétlésének a pótlása már problémásabb, hiszen a Magén Ávrahám (69:4.) azt írja, hogy csak akkor lehet ámidát ismételni, ha a halk ámidá mondásakor tízen jelen voltak és közülük legalább hatan imádkoztak. Jó barátom, Baruch Myers pozsonyi rabbi a Tél tálpijot, a Pesti Jesiva rabbinikus folyóiratában (2. szám 70–80. oldal) azonban azt a véleményt fejtette ki, hogy az Álter Rebbe szerint lehet ámidát ismételni akkor is, ha nem voltak tízen. Legjobb, amennyiben mindenképp el akarják mondani az ismétlést, ha azt ún. adományimának (tfilát nödává) mondják el, amire a háláchá lehetőséget ad (SÁ RSZ 107:1.; lásd még Misná brurá 124:19.). Ilyenkor mintegy felajánlásként mondják el az ámidát egy olyan helyzetben, amikor nem kellene. 

Ezen kívül az Álénu záróima előtt lehet pótolni az elmaradt Borchut (SÁ OC 133:1. RöMÁ).

Oberlander Báruch

Megjelent: Gut Sábesz 25. évfolyam 10. szám – 2022. december 1.

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás