Kedves Rabbi!

A lányom kutatott a kozárok és a magyar zsidóság összefüggéseiről. Koestler írt erről egy angol nyelvű könyvet. Mi erről a hivatalos vélemény?

Veronika


Kedves Veronika!

Ismerem az említett könyvet, ami többek közt azt állítja, hogy a magyar zsidóság a betért kazárokból áll, akik csatlakoztak a magyar törzsekhez. Ez a történelmi hagyomány már jóval korábban is létezett, Jehudá hálévi a 11. században ez alapján írta filozófiai művét, melynek címe a Kuzári. Ez a kazár király képzelt beszélgetéseit írja le egy keresztény pappal, egy imámmal, egy görög filozófussal és egy rabbival. Végül a rabbi meggyőzi a zsidóság igazságáról, és a könyv olvasása közben sok mindent megtudunk a zsidó filozófiáról. Igaz, hogy a zsidóságba be lehet térni, de aki betér az nem lesz se kohén, se lévi, mert csak azok kohének vagy lévik, akik apai ágon, szakítás nélkül Áron főpaptól vagy Mózestől és családjából származnak. Mivel a magyar zsidók között nem ritka a kohén és a lévi, ezért biztos, hogy sok az „eredeti” zsidó közöttünk. Azonban persze nem lehet teljesen kizárni azt a lehetőséget, hogy egy pár betért kazár leszármazott is része a magyar zsidóságnak.

 

Oberlander Báruch

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás