Tisztelt Köves Slomó Rabbi! Érdeklődésel és nagyon vegyes érzelmekkel olvastam  (A zsidóság Tíz pontja című - Népszabadság * 2008. 01. 07) cikkét, aminek sok részével egyetértek. Anélkül, hogy sok irányban belebonyolódnék - különös tekintettel a MAZSIHISZ-szel folytatott anyagi vitákba -, két dolgot szeretnék Önnel megosztani. Az egyik, hogy családom - akinek nagy része a Holocaustban vérzett el s utolsó áldozata a netanyai bombamerényletben vesztette életét - a Kiegyezést követő idők óta nem zsidó magyarnak, hanem MAGYAR ZSIDÓNAK tartja magát. Mindehhez társul, hogy velem együtt mindazok, akiket ismertem vagy ismerek, ismerik legalább az Ótestamentumot (lévén értelmiségiek), kevesebben a tórát is, de nem, vagy nem rendszeres vallásgyakorlók. Ezért mondtam nemet arra a zagyva ötletre is, hogy nyílvánníttassuk magunkat kisebbségnek. Így - amennyiben komolyan gondolja mindazt, ami a cikkben és a szervezet elképzeléseiben szerepel - javasolom, sőt kérem és követelem, hogy vonja vissza a 6. pontot! Én - és még nagyon sokan - ugyanis nem arra keresem az irányt és nem hiszek a transzcendenciában, de mint fent írtam: büszke vagyok magyar zsidóságomra. Tisztelettel, ============ művészettörténész

Kedves ==== Úr!

Nagyon köszönöm levelét és észrevételét. Meg tudom érteni érvelését, mégsem
hiszem hogy „vissza kéne vonnom a 6-ik pontot”, ugyanis, ahogy a 8-as
pontban kifejtettem ez a Tíz pont nyilván csak az én álláspontomat és
hitemet tükrözi, a zsidóság pedig sokszínű, így aztán el tudom fogadni, ha
mások másképp fogalmazzák meg a maguk 10 pontját. Az írásom lényege nem az
volt, hogy kőbe vésse a zsidó identitás egyetlen lehetséges értékrendjét,
hanem hogy felhívja a figyelmet a vízió kialakításának fontosságára. Ezt
nyilván mindenki a maga módján teszi, vagy teheti meg.

Ami pedig a tartalmi kritikát illeti. Ha jól értem úgy érzi az istenhit,
illetve a vallás nem feltétel nélküli része a magyar zsidó identitásnak.
Nyilván, mint rabbi ezzel nem tudok egyetérteni, de el tudom fogadni, ha
mások nem értenek velem egyet. Mégis azt azért hadd ajánljam figyelmébe,
hogy szerény véleményem szerint az egészséges zsidó identitás mégsem lehet
teljes a vallás és az évezredes vallási bölcselet beható ismerete nélkül. Ez
nem azt jelenti, hogy vallásosak kell hogy legyünk, hanem csupán annyit,
hogy behatóan ismerjük fogalmait stb (és itt nem csak az „Ó”testamentumra
gondolok…). Ha valóban magyar zsidók vagyunk, akkor legalább annyira tudnunk
kéne idézni a Talmudból vagy a Rámbám műveiből, mint ahogy ismerjük Petőfi
vagy Arany János műveit.

Tisztelettel

Köves Slomó

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás