Tisztelt Rabbi!

Kislányom nemrég került közösségbe és a csoportjában fejtetűt találtak. Mivel tudom, hogy gyerekközösségben ez szinte elkerülhetetlen, felmerült a kérdés, hogy hogyan szabad a háláchának megfelelően kiirtani a tetveket – szabad-e pl. szombaton kifésülni a hajat, stb.

Köszönöm a választ!

Egy anyuka


 

Kedves Anyuka!

A tetű, bármilyen kicsi is, komoly háláchikus irodalommal rendelkezik. A Talmudból tudjuk (Sábát 12a.), hogy tiszteletlenség mások előtt leszedni a tetveket leszedni a ruháról, mert az undorító. (Ugyanez érvényes a hajra is.) A Talmud (uo.) szerint ajánlatos ujjainkkal meggörgetni a leszedett bogarat, hogy meggyengítsük, hogy ne legyen képes visszajönni, de nem helyes kézzel megölni a tetveket, mert az undorító – Rává például inkább vízbe dobta őket. Ugyanakkor más eszközt – irtószert vagy fésűt – használhatunk.

Szabad-e megölni a tetűt sábeszkor?

A 39 tiltott szombati munka egyike, hogy nem szabad életet kioltani (Talmud, Sábát 75a., 107b.). Eliezer rabbi szerint egy tetűt megölni sábeszkor ugyanolyan, mint egy tevét megölni, bét Hilél szerint azonban megengedett ezt (uo. 12a.). Ennek oka, hogy a Talmud nem tekinti igazi élőlénynek (uo. 107b.). (Ezzel szemben a bolhát annak tekinti, ezért azt nem lehet megölni. Ebből ered, hogy a ruhából kiszedett élősködőket nem szabad megölni, a hajból kiszedetteket, amik csak tetvek lehetnek, szabad [Sulchán áruch, Orách chájim 316:9.])

Tetűirtás szombaton

Ki szabad kiszedni a hajból a tetveket (uo. 275:1.), noha ez három szombati tilalmat is érint.

  1. Cád (állat elfogása) – Ez a bibliai tilalom csak olyan állatokra vonatkozik, amiket el szoktak fogni. Minden más állatra rabbinikus tilalom vonatkozik. A tetvek „elfogását” a bölcsek megengedték, hogy elkerüljék az ember szenvedését (SÁ Háráv 316:18.). Illetve olyan állat esetében, ami nem tud elmenekülni, nem beszélünk befogásról (Smirát sábát köhilchátá, 1. kötet, 2000 évi kiadás, 27:45. és 154. lábjegyzet).
  2. Mükce (olyan dolog, amit tilos megérteni sábeszkor) – Bár sábeszkor rabbinikus tilalom alapján nem szabad állatokat megérinteni ( 308:39.), a bölcsek kivételt tettek a tetvekkel az emberek szenvedésének elkerülése érdekében, valamint azért, mert a tetűundorító, így szabad eltávolítani (SÁ Háráv uo.).
  3. Borér (válogatást) – A borér különösen arra a helyzetre vonatkozik, ha a jóból válogatjuk ki a rosszat ( 319:4.). Azonban különbség van a válogatás és a tisztítás között. A tisztítás ismérve, hogy újra meg újra meg kell csinálni, a válogatást viszont csak egyszer kell elvégezni, és aztán úgy marad. A tetűirtást többször is el kellvégezni, így ez tisztításnak számít (Smirát sábát köhilchátá uo. 3:7. Lásd Nité Gávriél, Erev Peszách söchál bösábát 28. fejezet 4. lábjegyzet).

A serkéket, amik szorosan hozzá vannak ragadva a hajhoz, csak nagyon óvatosan szabad eltávolítani,nehogy kitépjük a hajszálat is, ami szombatszegés lenne (Táhárá köháláchá 2. kötet 408. oldal 8., de lásd Sévet hákeháti responsum 3. kötet 126. fejezet).

Mivel irthatunk tetűt sábeszkor?

Szabad tetűirtó sprayt vagy folyékony sampont használni (Ávné josfé responsum 7. kötet 47:3.), de figyeni kell közben a szombati törvényekre (nem szabad a teljes testet megmosni [uo. 326:1.]; csak szombat előtt felmelegített vizet kell használni [uo.], óvatosan leitatni a vizet, stb. [Smirát sábát köhilchátá uo. 14:1., 16., 20.].)

A Sulchán áruch (uo. 303:27.) szerint sábeszkor csak puha fésűvel szabad fésülködni, ami nem tépi ki a hajat. Ez alapján sábeszkor nem szabad  tetűfésűt használni, mivel az nagyon sűrű. A kisgyerekek szenvedéseinek az enyhítésére azonban sok könnyítés van a háláchában (uo. 328:17. Römá). Így pl. kiskorú gyerek esetében szabad megkérni egy nem zsidót, hogy kifésülje a haját (Orchot sábát 1. kötet 17:16. és 17. lábjegyzet). 

Üdvözlettel:

Oberlander Báruch

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás