A zsidó vallás jól látható ösvényt jelöl ki az életben, melynek egyes állomásait különböző ünnepségek jelölik ki. A szülők feladata a felcseperedő gyermeket lépésről lépésre végigvezetni ezen az úton.

 

 


A fiúgyermek születését követő 8. napon – élete első mic­vá­jaként – belép Ábrahám szövet­sé­gébe a körülmetéléssel. Ezt kö­veti bizonyos esetekben az el­sőszülöttek kiváltása, majd három évesen a hajvágás. Tizenhá­rom esztendősen bár micva lesz a fiú és innentől – a közösség tel­jesjogú tagjaként – ő maga vállal fe­lelősséget tetteiért.

 

„Olyan az ember, mint a mező fája”

A harmadik születésnap hagyo­má­nyosan a zsidó oktatás megkezdésének ideje. Innentől már nem csak befogadója az őt körülvevő világnak, hanem képes rá, hogy micvákon és a tóratanuláson keresztül adjon is. Eddig a napig a kisfiúk haját érintetlenül hagyjuk.

„Olyan az ember, mint a mező fája…” (5Mózes 20:19.) Ennek a Tóra-versnek az alapján sok, fákra vonatkozó parancsolatot vonatkoztatunk az emberekre. Így például abból, hogy a gyümölcsfák termését nem szedjük le az első három évben, átvitt értelemben úgy is értelmezzük, hogy nem vágjuk a fiúk haját életük első három évében.

 

A hajvágási ünnepség

Bár a hajvágás megünneplése nem talmudi eredetű, mégis sok száz évre nyúlik vissza. A jid­disül upserinnek, héberül tisz­poretnek, a szefárd zsidók közt pedig hálakének nevezett szer­tartáson vágjuk le először a gyermek haját. Ezt szokás családi-baráti körben
rendezett össze­jövetelen megün­ne­pelni. Vannak, akik nagy cá­di­kok sír­jánál rendezik a hajvágást, különösen népszerű Izraelben Simon bár Jocháj rabbi temetkezési helye Meronban, ahogy azt a XVI. szá­zadi kabbalista, Jichák Luria rab­bi is tette a fiával „a jól ismert hagyománynak megfelelően”. Sokan a hajvágással megvárják Lág báOmert, az Omer számlálás 33. napját, Simon bár Jocháj rabbi ha­lálának évfordulóját, melyen meg­szakad a gyászidőszak.

Chábád szokás szerint ilyenkor a kisfiú bemutathatja, hogy mik azok a dolgok, amiket már elsajátított. A vendég gyerekek segítségével elmondhatja az álefbetet, vagy a Rebbe által összeállított 12 Tórai vers egyikét-másikát.

Szeretnénk, hogy a tanulás édes legyen a gyermek számára, ezért szokás egy lapra, melyre a héber ábécé betűi vannak írva, mézet csurgatni, amit a kisfiú lenyalogathat. A hajvágást összekötjük az adakozás micvájával is, ezért szokás az ünnepeltnek aprópénzt adni, amit bedobhat az adománygyűjtő perselybe.

 

A hajvágás menete

Az első vágást a homlok felett szokás ejteni – azon a helyen, ahova 10 év múlva a tfilint fogja kötni a fiú.  Erre általában egy kohént, vagy egy rabbit szoktak felkérni. A vendégek sorban vágnak egy-egy tincset, vigyázva, hogy a halántékon lévő tincs, a pajesz érintetlen maradjon. Ezután a kisfiú megkapja élete első kipáját és ciceszét, amit innentől minden nap viselni fog.

Az évnek több olyan időszaka is van, amikor nem szokás, vagy egyenesen tilos hajat vágni. Ilyen pl. az omerszámlálás ideje, vagy a Szentély lerombolására emlékező kilencnapos gyászidőszak. Ha ilyen időszakra esik a születésnap, érdemes egy rabbival konzultálni, hogy mi a legkorábbi időpont, amikor a hajvágást meg lehet ejteni.

 

Kislányok ünnepsége

Napjainkban kialakulóban van egy szokás, amivel a kislányok tanulmányainak megkezdé­sét is hasonló ünnepélyes kere­tek közé emelhetjük. Ezt a luba­vi­csi Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi által újra be­ve­ze­tett régi szokással szokták egybekötni, ami szerint a kislányok három esztendős ko­­­ruk­tól gyertyát gyújtanak édes­­anyjukkal sábeszre és ünne­pek­re. Az ün­nep­ségen a kis­lá­nyok megkap­ják első gyertya­tar­­tójukat, amiben majd a kö­­vetkező pénteken édesanyjuk se­­gítségével gyertyát gyújtanak. Szo­­kás ezt úgy időzíteni, hogy az első gyertyagyújtás ünnepre es­sen, így a kislány az új dolgok­ra mondandó sehechijánu (Áldott vagy te Örökkévaló, aki engedte megérnünk a mai napot…) áldást is elmondhassa.

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás