Tisztelt rabbi úr, kedves Báruch!

Kérdésem, hogy elvált házastársak esetén egyikük halálakor a még életben lévő másik fél részt vehet-e az elhalt temetésén?

Üdvözlettel

János

 

 

Kedves János!

A Talmud szerint (Moéd kátán 21b., lásd még Nité Gávriél, Ávélut 2. kötet 67:22.), ha valaki megözvegyül és újraházasodott, akkor az új feleség jelenlétében nem illik sajnálatot kifejezni az előző feleség haláláért, mert az rosszuleshet neki. Ennek ellenére, ha valakinek az elvált házastársa meghal, akkor el szabad mennie a temetésre, akkor is, ha azóta újraházasodott (NG uo. 1. kötet 67:10.).

 

A kapcsolat fenntartása

A kérdés megválaszolása után megragadnám az alkalmat, hogy ennek kapcsán ismertessek néhány alapelvet az elvált felek közti kapcsolattartásról.

A mai társadalmi normák helyeslik, ha az elvált felek jó baráti kapcsolatot tartanak fent. A zsidó felfogás azonban azt tartja helyesnek, ha a válás után teljesen megszakítják a kapcsolatot a felek, ugyanis – mivel már házasok voltak – egy közeli baráti kapcsolat könnyebben vezethet tiltott, házasságon kívüli viszonyhoz közöttük (Tsuvot vöhánhágot 1. kötet 784. fejezet).

Ebből következik, amit a Sulchán áruch említ (Even háezer 119:7.), hogy az elvált felek ne lakjanak egy udvarban – vagyis olyan helyen, ahol ugyan külön lakásuk van, de közös az udvaruk és az utcára vezető kijáratuk. Ez a mai fogalmak szerint pl. egy társasháznak felel meg (lásd még Brit háLévi responsum 2. kötet 121. fejezet). Továbbá, ha tartozásuk van egymás felé, akkor ne közvetlenül követelje az adóstól a másik fél a pénzt, hanem küldjön egy küldöttet (uo. 8.). Mindez azért szükséges, hogy minimálisra csökkentsék a közvetlen kapcsolatot közöttük. Emellett azonban egy udvarias köszönés stb. nem tiltott (Tsuvot vöhánhágot uo.)

Ugyanakkor hozzáteszi a Rö­MÁ (uo.), hogy nagyobb micva támogatnia a volt férjnek az elvált feleséget, ha az szegény, mintha egy ismeretlen szegénynek adakozna – de természetesen itt is közvetítőn keresztül kell ezt megtenni.

Haláluk esetén nem illik, hogy az elvált feleket egymás mel­lett temessék el (Geser háchájim 1. kötet 295. oldal; NG uo. 2. kötet 93:7.).

 

Közös gyerekek

Ha van közös gyerekük és nehéz közvetítőn keresztül egyeztetni a velük kapcsolatos kérdéseket, akkor meg van engedve, hogy telefonon beszéljék meg azokat (Zeév Bográd: Hilchot jichud 83. oldal 71. lábjegyzet), valamint az elvált fél felmehet a másik lakására azért is, hogy átvegye a gyerekeket (lásd uo. 119:8. RöMÁ; Tsuvot vöhánhágot uo.).

 

Kívánom, hogy ezentúl csupa jó hírt tudjunk megosztani egymással!

Üdvözlettel,

Oberlander Báruch

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 6. szám – 2021. október 14.

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás