- Miről lehet tudni, hogy egy férfi és egy nő összeillik? - Mi a férfi feladata otthon? - Hogyan legyen engedelmes a feleség, hogy közben ne váljon "rabszolgává"?

– Miről lehet tudni, hogy egy férfi és egy nő összeillik?

1. Hogy van kölcsönös fizikai és szellemi vonzalom.

2. Hogy a világról, emberről és Istenről alkotott értékrend túlnyomó részben megegyezik mindkettőjüknél.

3. Hogy vannak közös céljaik, amelyek érdekében olyan szövetséget kötnek, mely a nehezebb időkben is kitartóvá teszi őket egymás mellett.

4. Hogy valóban szeretik egymást, és nem csak azt az érzést szeretik, amelyet a másikkal való együttlét nyújt nekik.

– Mi a férfi feladata otthon?

A zsidó felfogás szerint a harmonikus családi élet feltétele, hogy a család tagjai tisztában legyenek szerepükkel, főbb feladatukkal.
Hagyományosan, testi és lelki jellemvonásokból adódóan a nő feladata, hogy a család összetartó és fenntartó pillére legyen. Ő legyen az, aki a család „tartalmát” a gyakorlati szintre hozza. Nem csak megszüli a gyermekeket, hanem azoknak azt a melegséget, gyakorlati útmutatást és segítséget adja, a háztartást és a család életét szervezze, amire csak egy anya képes.
A férfi feladata ezzel szemben ennek a családi életnek az anyagi és spirituális tartalmát megadni. Az ő felelőssége a család fizikai jólétét is biztosítani, de legalább ennyire úgy viselkedni, hogy a család többi tagja erkölcsi és szellemi támaszként, követendő példaként tekintsen rá.
Ez nem azt jelenti, hogy az egyik félnek nem lenne kötelessége a szükséghez és körülményekhez mérten a másik feladataiban is kivenni a részét, de alapvetően tisztában kell lennie saját felelősségével, anélkül, hogy megpróbálna az alól kibújni.

– Hogyan legyen engedelmes a feleség, hogy közben ne váljon „rabszolgává”?

A fentiek alapján úgy hogy alapvetően tudja, nem a férjével, hanem Isten által rárótt felelősséggel és feladattal szemben kell engedelmesnek lennie, sőt a ” kényszerű engedelmesség” helyett, feladatának és képességének tudatában örömmel telve próbálja abban a legtöbbet nyújtani.
Mindkét félnek van felelősége és ez a felelősség nem egymással szembeni, nem egy alá-fölérendeltségből fakad, hanem abból hogy a házasságnak van egy közös, égi rendeltetése…

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás