A legrégebbi oktatási rendsze­rek­kel bíró vallások vajon milyen módszerrel döntik el, hogy ki lehet a vallásuk tanítója? Van va­lami speciális teszt, különleges rend­szer arra, hogy tanítónak nem való emberek ne kerülhessenek be az oktatóik közé? Létezik-e az Ön vallásának oktatási rendszerében olyan módszer, amellyel megszűrik, hogy ki alkalmas tanítónak? Mi alapján dől el az alkalmasság? – tette fel a kérdést a hir24.hu Köves Slomó rab­binak.

 


A tanító legyen olyan, mint Isten angyala!

A zsidó hagyományban fontos szerepe van nem csak a tanulás, hanem a tanítás kötelezettségének is. Olyannyira, hogy magát a tanulás kötelezettségét is a tanítás kötelezettségéből tudjuk: „Tanítsd fiaidnak, és beszélj róla, amikor otthon vagy, ha úton vagy, ha lefekszel és felkelsz” – olvassuk a Bibliában.

 

2000 éves a zsidó közoktatás

A tanítás elsősorban a szülőt kötelezi („fiaidnak”), de ha valaki nem tudja személyesen tanítani gyermekét annak kötelessége ta­nítót felbérelnie, aki helyette tanítja fiát.

Valamikor az 1. század környékén alakulhatott ki az intéz­mé­nyesített iskolarendszer, amely­ben gazdagok és szegények gyermekeit egyaránt bevon­ták az oktatásba. A tanító ki­választása fel­tehe-
tően a szülők és a közösség vezetőinek közös fe­lelőssége lehetett, a tanító eltartása pedig a közösség kötelező adományából (adói­ból) történt:

„Jó emlékkel adózunk, annak az embernek, akit Jehosua ben Gámlának hívtak. Mert ha ő nem lett volna, akkor elfelejtődött volna a Tóra Izrael népéből. Kezdetben ugyanis az volt a szokás, hogy akinek volt apja aki tanította, az tanult, akinek nem volt ilyen apja, az nem tanult… egészen addig, amíg nem jött rabbi Jehosua ben Gámlá és elrendelte, hogy minden régióban és minden városban legyen a gyermekeknek tanítója, akihez hat-hét éves kortól viszik a gyerekeket” (Talmud, Bává bátrá 21a.).

 

A tanító ismérvei

A tanító kiválasztásával kap­cso­latban néhány paramétert gyűj­tött össze Maimonidesz ki­lenc év­századdal ezelőtti törvénygyűjteményében a Misné Tó­rában (Tó­-
ra tanulás szabályai
2.; 4.):

 

  1. Nem elég, hogy nagy tudású, a „jó úton is kell hogy járjon”. Azt tanították Bölcseink: „a tanító ha hasonlít Isten angyalához, akkor kérjünk tőle tanítást, ha azonban nem, akkor ne kérjük, hogy tanítson!”
  2. Legyen „istenfélő”,

    gyors és szigorú

  1. Legyen házas, családos

    ember

  1. Ne tanítson egyedül több,

    mint negyven gyereket

    (ideálisan huszonöt)

  1. Ha a gyerekek nem értik

    amit mond, nem szabad

    haragra gerjednie

  1. Nem szabad könnyelműen

    viselkednie tanítványai előtt

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás