Tisztelt Rabbi úr!

Egy nagyon fontos kérdésem van. A nagy temetőben négy em­­ber van eltemetve két sírban. A kérdésem az, hogy a ha­­gyo­mány szerint le­het-e őket együtt egy harma­dik sírba eltemetni. Ők ismerték nagyon jól egymást.

Tisztelettel, László       


Kedves László!

A Sulchán áruch (JD 363:1.) egyértelműen leszögezi, hogy nem szabad kihantolni és áthelyezni egy holttestet, akkor sem, ha egy kevésbé megfelelő sírhelyről egy megfelelőbbe temetik aztán, akkor sem, ha két egyformán megfelelő sírhely között történne a mozdítás, és természetesen akkor sem, ha aztán kevésbé megfelelő sírhelyre kerülne az elhunyt. Ez alól két kivétel van (uo.). Az egyik, ha eredetileg nem a saját sírhelyére temettek valakit és át akarják tenni oda, pl. a szülei mellé, a családi sírba. A másik kivétel, ha a diaszpórában eltemetett elhunytat Izrael földjére akarják vinni eltemetni.

A Sulchán áruchban (uo. 7.) azt is olvassuk, hogy a már behantolt sírt nem is szabad újra nyitni, akkor sem, ha csak ellenőrizni akarnak benne valamit, még akkor sem, ha rokonok kérik ezt (lásd minderről A rabbi válaszol 1. kötet 77. fejezet).

Abban az esetben, amikor egy háláchikusan elfogadható okból exhumálni kell egy sírt, akkor csak háláchában járatos szakemberrel szabad ezt végezni, hisz ennek is megvannak a maga háláchái (Nité Gávriél, Ávélut 2. kötet 94:14–18.). Exhumálás után fel szabad használni újra a sírhelyet, de csak úgy, ha nincs hasznuk ebből, pl. családtagokat nem szabad ingyen idetemetni (Ktáv Szofér responsum JD 177. fejezet; Sévet Szofér responsum JD 104. fejezet; Kol-bo ál ávélut 1. kötet 242. oldal).

Az, hogy két ember egy sírba van temetve, már eleve egy nagyon nehéz helyzet, hiszen, ahogy láttuk, ha már valakit eltemettek, nem szabad megnyitni a sírt: nem lehet az egyik embertől elvenni a sírját és még valakit odatemetni. Még úgy sem lehet két felnőtt embert egy sírba temetni, ha egyszerre hantolják el őket egymás fölé ( uo. 362:3–4.), még rokonakat sem (SáCH uo. 3.). Csak akkor lehet két embert egy sírban elhelyezni, ha eleve olyan mélyre temetik el az első elhunytat, hogy a sírja fölött legyen 6 tefách (48 cm) üres föld, ami fölé temetik a második halottat (uo. 4.).

Ha az ön esetében az újratemetés célja nem az, hogy a saját sírhelyükre, a családjuk mellé kerüljenek az elhunytak vagy hogy Izraelbe vigyék őket, akkor tilos az exhumálás.

Adja az Örökkévaló, hogy jöjjön el mihamarabb a megváltás és szűnjön meg a halál, ahogy az írva van (Jesájá 25:8.). Ámén.

Üdvözlettel:

Oberlander Báruch

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás