Esti ima, smá, gyertyagyújtás, mikve, omerszámlálás és a szédereste

 

A háláchában több olyan vallási előírás is van, amiket éjjel kell elvégezni, ezért fontos meghatározni, hogy mikor kezdődik ez a napszak.

Látszólag egyszerű a helyzet. A nap két részből áll: nappalból, amikor világos van és éjszakából, amikor sötét, azonban a micvákhoz ennél pontosabban meg kell határoznunk, mikor van vége a nappalnak, mikor kezdődik az éjszaka és mikor lehet leghamarább megkezdeni az estét szükség esetén.

 

Alapfogalmak

Először tisztázni kell a fogalmakat!

Céc hákochávim – a csillagok feljövetele: ettől az időponttól már biztosan megkezdődik az éjszaka.

Bén hásmásot – a naplemente és a csillagok feljövetele közötti idő, alkonyat. Ez a háláchá szempontjából bizonytalan időszak, mivel nem egyértelmű, hogy a nappalhoz tartozik vagy az éjszakához.

Skiát háchámá – napnyugta, eddig biztosan tart a nappal.

Az alkonyat ideje háláchikus szempontból elvben semmire nem alkalmas, hiszen a nappali micvákkal lehet, hogy már elkésett ekkor az ember, az éjszakaiakhoz viszont talán még túl korán van. Ebből kifolyólag az olyan dolgokat, amiket nappal kell elvégezni, be kell fejezni napnyugtáig, ilyen pl. a tfilinrakás vagy a körülmetélés. Viszont az éjszakai dolgokat, mint pl. az esti Smá ima mondása, a csillagok feljövetele után kell megkezdeni. A fentieken kívül meg kell ismerkednünk még egy fogalommal.

Plág háminchá – Egy és negyedórával nap­lemente előtt. Ez az az időpont, amit már úgy tekintünk, hogy közel van az éjszakához, és hozzá lehet már kapcsolni szükség esetén.

Fontos azonban tudni, hogy itt az óra nem hatvan percet jelent (sáot sávot), hanem egy ún. háláchikus órát (sáot zmánijot), ami naponta változik és a napkelte és napnyugta közötti idő 1/12 részét jelöli (SÁ RSZ 443:4.; uo. Szidur, Zmán kriát smá). Télen a legkorábbi plág háminchá napnyugta előtt 53 perccel van (december 20.), nyáron pedig a legkésőbbi plág háminchá 100 perccel (június 23.).

Ezek után vegyük át, melyek azok a dolgok, amelyekkel meg kell várni a tényleges éjszakát és melyek azok, amelyek már plág háminchától megkezdhetőek!

 

Esti ima

A mááriv ima időpontja a csillagok feljövetelével kezdődik (lásd Sulchán áruch OC 235:1.). Szükség esetén, ha minjennel imádkozunk (Mágén Ávrahám 90:19., 233:7.) és a későbbi időpont valamiért nem lenne alkalmas a közösségnek, akkor plág háminchá után már el lehet mondani az esti imát (uo. 233:1.). Ilyenkor jobb, ha a minchát még plág háminchá előtt elmondjuk, azért, hogy ne legyen ellentmondás abban a tekintetben, nappalnak vagy éjszakának tekintjük az alkonyat idejét (uo.). Ezt az ellentmondást a Keren Or zsinagógában az utóbbi években úgy oldjuk meg, hogy a délutáni imát mindig naplemente előtt mondunk, esti imát pedig utána. (Ezért változik hétről hétre a délutáni ima ideje.)

A haszidok igyekeznek, hogy az esti imát mindig a csillagok feljövetele után mondják el (RSZ responsuma 7. fejezet végén), ám még azok is, akik korábban mondanak máárivot, a Smá imát megismétlik a csillagok feljövetele után, mert a korábban elmondott Smá nem volt érvényes (uo. 235:1.).

Oberlander Báruch

 

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 34. szám – 2022. április 28.

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás