Tisztelt Rabbi úr!

Lehet-e nem kóser állatból készült eszközt használni egy kóser konyhában? Pl. lószőr kefét zöldségek tisztításához vagy csontból készült evőeszközt?

Köszönettel: Mirjám


 

Kedves Mirjám!

A tiltott állatok felsorolásánál azt találjuk a Tórában, hogy „Húsukból ne egyetek… tisztátalanok azok nektek” (3Mózes 11:8.). Ezt bölcseink (Rási uo. a Midrás To­rát kohánim, Smini 4:8. alapján) úgy ér­telmezték, hogy a tilalom elsősorban a húsra vonatkozik, de az állat többi részére nem. Erre reflektál Maimonidész, amikor azt írja (A tiltott testi kapcsolatok szabályai 4:18.), hogy „ha valaki eszik el­hullott kóser állatnak vagy nem kóser állatnak a bőréből, csontjából, ín­jaiból, szarvából, patájából vagy madár körméből … annak ellenére, hogy ezt tilos enni, nem jár érte büntetés, mert ezek nem ehető részek. Még ha hússal együtt eszi is eze­ket, akkor is külön kell számítani.”

A fentiek alapján a következők mondhatóak el.

Tilos felhasználni olyan csontot, amiben még van velő. A teljesen száraz csont felhasználható (Sulchán áruch JD 99:1.; Sách és TáZ uo. 1.; RöMÁ uo. 87:10. végén; lásd még Áchiezer responsum 3. kötet 33:5.)
és a belőle készült eszköz kó­se­rol­ható, ha nem kóser étel főzé­sé­hez használták (RöMÁ SÁ OC 451:8.).

A bőrre szintén az a háláchá, hogy csak teljesen kiszáradva lehet felhasználni (RöMÁ SÁ JD 87:10. végén, lásd még Minchát Jichák res­posnum 3:147., 5:5.) és a belőle ké­szült eszköz kóserolható (uo. 135:10., Hágálát kélim 13:354.).

Maimonidész (uo.) nem említi a szőrt, ebből kitűnik, hogy az minden további nélkül használható kóser étkezéshez. Ha a haj nem kóser étellel érintkezett, kó­serolható (Hágálát kélim 13:453.). Ide tartozik egyébként az embe­ri haj felhasználása is, pl. ipari ada­lékanyagként (l-cysteine).

Végezetül egy kis történet­tel sze­retném megvilágítani, hogy merülhet fel ez a kérdés egy kóser otthonban. Egyszer egy jó ismerősöm mesélte, hogy a feleségével jártak egy antik búto­ro­kat árusító boltban, ahol a feleségének megtetszett egy disz­nóbőrrel bevont étkezőasz­tal és szék szett. Az ismerősöm azonban úgy vél­te, nemrég kóserrá alakított ott­ho­nukba nem lehet disznóbőrt vin­ni. Hallgatá­somból ba­rátom rájött, hogy tévedett. Mikor megerősítettem ne­ki, hogy nyugodtan megvehették vol­na a szettet, csak arra kért, a fe­leségének ne áruljam ezt el…

Oberlander Báruch 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás