Jövő héten köszönt be sávuot, a tóraadás ünnepe, amikor arra emlékszünk, hogy az Örökkévaló megjelent a Szináj-hegyen és személyesen mondta el nekünk a Tízparancsolatot. Azóta minden évben sávuot első napján fel is olvassuk a Tízparancsolatot. Ennek kapcsán tekintsük át a felolvasás szabályainak egy érdekes aspektusát.

 

A Tízparancsolat felolvasása visszaéléshez vezethet

A bibliai leírás felsorolja a tíz parancsolatot, mint a szináj-hegyi kinyilatkoztatás esszenciáját. Ez a leírás az, ami kiemeli és különlegessé teszi ezt a tíz parancsolatot. Ugyanakkor éppen ez a nagyon hangsúlyos kiemelés az, ami miatt a Tízparancsolat képes gyengíteni, kevésbé fontosnak tűnővé tenni a Tóra többi részét, mindazt, amit az Örökkévaló nem személyesen mondott nekünk.

A Talmud (Támid 32b.) szerint a jeruzsálemi Szentélyben minden reggel a szentélyszolgálat előtt a kohénok elmondták a Tízparancsolatot és a Smá mindhárom fejezetét. Azt is mondja a Talmud (Bráchot 12a. és RáSI uo.), hogy voltak olyan törekévesek, hogy a Szentélyen kívül is bevezessék a Tízparancsolat mindennapi elmondását a Smá imával. [Ezáltal a Smá nem három, hanem négy fejezetből állna.] Azonban a bölcsek attól féltek, hogy a Tízparancsolat ilyen fokú kiemelése lehetőséget adna az eretnekeknek, hogy visszaéljenek vele és azt mondják az egyszerű embereknek, hogy a Tórából csak az az igaz, amit személyesen hallottunk a Szináj-hegynél, a többi nem, bizonyítékként rámutatva arra, hogy csak ez az a rész, amit minden nap elmondunk a Smával együtt.

Ennek ellenére a Turban (OC 1:[5].) és más forrásokban is szerepel az Tízparancsolatot mindennapi elmondásának szokása, ugyanúgy, mint az Izsák feláldozásáról (1Mózes 22:1–19.) és a manna hullásáról (2Mózes 16:4–36.) szóló fejezeteket. Joszéf Káró rabbi (1488–1575), a Bét Joszéf kommentárjának magyarázata szerint a talmudi tiltás a mindennapi felolvasásról csak a közösségi imákra vonatkozik, az egyénnek magának ennek ellenére el kell mondania minden nap, hogy emlékezzen a szináj-hegyi kinyilatkoztatásra, és erősödjen tőle a hite. Le is írja a Sulchán áruchban (uo. 5.), hogy ez egy helyes szokás, aminek kapcsán a RöMÁ fontosnak látta kihangsúlyozni, „hogy ezt csak az egyén mondhatja naponta, közösségben nem szabad megtenni”.

Arról, hogy pontosan mi tilos és mi van megengedve, eltérő véleményeket és szokásokat találunk (lásd uo. Drisá 6.; Möászéf löchol hámáchánot 63.). Az Álter rebbe a Sulchán áruchjában (uo. 10.) azt írja, hogy a tilalom a közösségek számára a mindennapi, állandó jellegű mondásra vonatkozik, nemcsak a Smá részeként, hanem az ima elején mondva is.

A gyakorlatban nem ismerek olyan ma élő szokást, hogy a Tízparancsolatot bárhol elolvasnák minden nap, sem egyéni, sem közösségi imában.

 

Holt-tengeri tfiilinek

Ami a talmudi megfogalmazásból nem derül ki, az az, hogy a bölcsek csak tervezték bevezetni a Tízparancsolat mindennapi felolvasását, de elvetették az ötletet, vagy egy időben szokás volt, amit kivettek a napi imából később, amikor úgy tűnt, ezzel vissza lehet élni.

A következő adalék talán segít megoldani ezt a kérdést.

Izraelben nagy szenzáció volt a Holt-tenger környékén a kumráni barlangok felfedezése az 1940-es és 1950-es években, amely a II. jeruzsálemi Szentély lerombolása előtt (kb. polgári i.e. 150-100.) egy, a rabbinikus zsidóságtól elhatárolódó szekta lakhelye volt. Itt nagyon érdekes tekercseket találtak, többek között tfilineket is. Ezek között egyes fejre való tfilinek pergamenjén, amin háláchikusan az a négy bibliai fejezet szerepel, ahol a Tóra megparancsolja az imaszíjak viselését (2Mózes 13:1–16., 5Mózes 6:4–9., 11:13–21.), a Tízparancsolat is szerepel (Yigael Yadin: Tefilin from Qumran 24. oldal, lásd még uo. 47. lábj.). Mivel ezzel kiemelték a Tízparancsolatot a többi közül, azt feltételezem, hogy gyakorolhatták a naponkénti felolvasás szokását is.

Talán ez arra utal, hogy a Tízparancsolat ily módon való kiemelése egy időben elterjedt volt, csak míg a rabbinikus zsidóság megszüntette ezt a szokást, az őket nem követő szekták tovább folytatták azt.

 

Oberlander Báruch

Megjelent: Gut Sábesz 25. évfolyam 34. szám – 2023. május 18.

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás