Tisztelt Rabbi Úr!

Önökhöz fordulnék, Messiással kapcsolatosan! Miért, nem ismerik el Jézust maga Messiásnak? Hisz Ő itt élt, a Földön és harmadnap feltámadott a halálból. Miért csak próféta képpel fogadják el? Az Ószövetség Biblia könyv belül meg vannak jövendölve, a próféciák.

László

 

Tisztelt László!

A kérdés, amelyet felvetett évszázadok, ha nem évezredek óta kíséri a zsidó-keresztény együttélést, és számtalan véres eseményre, pogromokra, inkvizícióra és üldöztetésre adott okot.

A válasz lényegében az, hogy a zsidóság és a kereszténység, bár vannak közös vonásaik, két különböző vallás. A Jézus-hit a keresztény egyházak dogmarendszerének része, nem a zsidó vallásé. A zsidóságban Jézus még prófétaként sem jelenik meg, egyáltalán semmilyen szerepet nem játszik.

A zsidóság szent irata a Tóra, Mózes öt könyve. Ez tartalmazza azokat az örökérvényű, soha el nem évülő törvényeket és előírásokat, amelyek a zsidó társadalmat, a zsidó nép életét, a zsidók mindennapjait szabályozzák. Ezek a törvények nem szorulnak felülvizsgálatra, megújításra, vagy átdolgozásra. A Biblia emellett tartalmazza a zsidó próféták könyveit, valamint olyan szent írásokat, mint a Zsoltárok könyve, Eszter könyve vagy Jeremiás siralmai.

A témáról bővebben itt olvashat: Judaizmus kontra kereszténység

Oberlander Báruch

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás