1.,
Az ismert talmudi mondás (
Táá­nit 29a.) „misenichnász Ádár már­bim böszimchá” – ha eljön Ádár, növelni kell a vidámságot, vo­natkozik-e mindkét Ádárra?

2.,

Minden hónapnak van „mázálja”, jó jele, ómenje. Ádáré a hal, és van­nak, akik emiatt erre a hónapra időzítik az esküvőt, mivel ez áldás sok gyerekre, ugyanúgy ahogy a halaknak is sok utóda születik. Ez melyik Ádárra vonatkozik?

 

 

 

 


1., 

A lubavicsi Rebbe (Likuté szichot 16. kötet 349. oldal) és mások (Ni­té Gávriél, Purim 96. oldal) sze­rint ez mindkét hónapra vonatkozik. Ezek szerint mindkét hónap vidám és szerencsés idő­szak. A Kicur Sulchán áruch (141:1.) szerint jó dolog például pe­res ügyeket ekkorra időzíteni.

2.,

A berdicsevi rabbi (Kdusát Lévi, Pá­rását Skálim) azt mondja erre, hogy minden hónapnak van egy „má­zálja”, és van egy törzse. Ádár ha­váé József, József törzse két rész­re oszlik (1Mózes 48:5., 4Mózes 1:32–35.), így mindkét hónapnak ez a mázálja. A lubavicsi Reb­be (Torát Menáchem 5744 2:1059. oldal) ezen kívül említ egy véleményt, ami szerint az elsőnek a hal, a másodiknak nincs specifikus mázálja, ám ő egyik vé­leményt sem tartotta kielégí­tő­nek. Megint mások szerint (Lvus, Orách chájim 685:1.) a hal Purim havának a mázálja, és így az elsőnek nincs specifikus jele.

 

Oberlander Báruch

 

Oberlander Báruch

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás