Kedves Rabbi!

A Harmadik Szentély létrejöt­té­vel kapcsolatban két hagyo­mány­ról olvastam. Az egyik sze­rint a Messiás fogja felépí­te­ni. Ezzel kapcsolatban talál­tam a Tanachban egy szakaszt (Zchárjá 6:12-15.). A másik úgy szól, hogy az égből fog aláereszkedni, már készen. A kérdésem, hogy ez a hagyomány honnan ered, és van-e ráutaló rész, prófécia.

Köszönettel és üdvözlettel,

András

 

 


Kedves András!

Erről a kérdésről sok szó esik a talmudi és a midrási irodalomban (lásd Likuté szichot 18. kötet 418. oldal 64., 66. lábjegyzet). Rási (rabbi Slomo Jicháki, 11. század Franciaország) azon a véleményen van (talmudi kommentárjában, Szukká 41a. végén), hogy a Szentély az égből fog lejönni, arra a bibliai versre alapozva, hogy  „…a lakhelyre, amelyet előkészítettél, Örökkévaló, Isten Szentélyébe, amelyet tulajdon kezeddel állítottál fel” (2Mózes 15:17.).

Maimonidész (A királyok szabályai 11:1.) ezzel szemben egyértelműen lefekteti, hogy a Szentély építése a Messiách feladata lesz.

A lubavicsi Rebbe (Likuté szichot uo.) több módon is egyesítette a két véleményt, pl. úgy, hogy a Harmadik Szentély nagy részét a Messiách fogja felépíteni, az Ezékiel könyvében (40–43. fejezet) leírt tervek szerint. Azonban ez a leírás néhol homályos részeket tartalmaz, amit nem igazán tudunk értelmezni, ahogy Maimonidesz erről máshol ír (A Szentély szabályai 1:4.). Ezek a részei a Szentélynek az égből fognak lejönni.

Egy dolog biztos, hogy ma, mivel a Messiách még nem jött el, így nekünk nem feladatunk a Templomhegyen Szentélyt építeni. Amikor Izrael 1967-ben felszabadította Jeruzsálem óvárosát, éppen ezért nem készítettek a Templomhegyre vallási terveket, így az arab kézen maradt, és a zsidók csak lent, kívülről a Siratófalnál imádkoznak.

Valójában ráadásul vallásilag tilos is felmenni a Templomhegyre napjainkban [ahogy erről írt már Ávrahám Ji­chák Kook első izraeli országos főrabbi (Mispát Kohén responsum 96. fejezet), a lubavicsi rebbe (Sulchám Mönáchém 7. kötet 199–200. oldal) és mások (lásd Slomo Benizri: Hár kodsi 63–80. oldal)].

Oberlander Báruch

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás