A Vasvári Pál utcai zsinagógából szombat kora délután hazafelé tartva láttam, hogy a Kazinczy utcában zajlottak a Judafest előkészületei, állványokat építettek stb. Másokban is felmerülhetett a kérdés, hogy szabad-e ezt szombaton csinálni, vagy sem.

 

 


A szombati pihenés előírása a Tízparancsolatban szerepel: „a hetedik nap szombatja az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se barmod, se idegened, ki kapuidban van” (2Mózes 20:10.). A Talmud (Sábát 150a.) hozzáteszi, hogy nem is szabad megkérni egy nem zsidót, hogy végezzen el helyette egy számára tiltott munkát.

A szigorú munkatilalom ugyan elsősorban zsidó vallásúakra vonatkozik, ettől függetlenül, a vallás előírásai szerint – az esetek többségében – egy nem-zsidót is tilos felkérni arra, hogy helyettünk végezzen munkát szombaton. A sábesz goj kifejezés – amelynek a hiedelemmel ellentétben nincsen pejoratív konnotációja – ugyan azt a háláchikus fogalmat takarja, amikor egy nem-zsidót szombati munkavégzésre kérünk fel, azonban az ilyen típusú segítséget csak nagyon speciális – a vallási előírások által konkrétan definiált – esetben lehet igénybe venni. Ennek egyik oka az, hogy ha valakit megkérek, hogy végezzen el egy számomra tiltott munkát sábeszkor, az kicsit olyan, mintha én magam végeztem volna azt el (Sulchán áruch Háráv 243:1.). A másik ok, hogy a Bölcsek szerint megszűnik a szombati pihenés, ha az ember körül mindenféle munkát végeznek (Maimonidész, A szombat szabályai 6:1.).

Kivételes esetben, például egy nem életveszélyes betegség esetén, meg lehet arra kérni a nem-zsidót, hogy pl. melegítsen vizet, stb. (Sulchán áruch, Orách chájim 328:17.). Azonban egyértelműen nem megengedett (uo. 307:5.), hogy zsidó szervezetek szombaton építtessék fel egy vasárnapi rendezvény helyszínét. Kicsit ironikus is, hogy szombatszegéssel próbálunk zsidóságot teremteni.

Biztos vagyok benne, hogy a Judafest szervezői jóhiszeműen jártak el. Úgy gondolom, hogy eddig senki nem hívta fel a figyelmüket arra, hogy ezt a szombati építkezést a háláchá nem engedi meg, és ezért levélben fordultam a fesztivál szervezőihez és kértem őket, hogy máskor próbálják úgy szervezni, hogy vagy péntek nappal, a szombat bejövetele előtt, vagy szombat este, a sábesz kimenetele után építsék fel a helyszínt.

A Judafest a reneszánszát élő magyar zsidóság egyik legszínesebb rendezvénye, amivel nagyban hozzájárulnak a zsidó kultúra és vallás megismertetéséhez. Bízom benne, hogy a sábesz hagyományának megőrzése áldást fog hozni a a Judafestre, és ezáltal még sikeresebbé fog válni ez a nagyszerű program.

Oberlander Báruch

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás