A világszerte sok ezer közösségnek testi-lelki segítséget nyújtó Chábád Lubavics mozgalom 1989-ben kezrebbedte meg működését Magyarországon. A néhai lubavicsi Rebbe, Menachem Schneershon rabbi küldötteként Oberlander Báruch rabbi és felesége Budapestre jöttek, hogy a hazai zsidó közösségnek segítséget nyújtsanak. A Chabad mozgalom az elmúlt 30 évben több tízezer embert ért el, és segített hozzá ősei kultúrájának és vallásának megismeréséhez. Könyvkiadásával, felnőtt és gyermekoktatási programjaival, szociális segítségnyújtásával sok-sok ember életét változtatta meg. 2004 májusában ők hozták létre az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget, amely a hagyományokhoz való ragaszkodást és a világ felé való nyitottságot tűzte zászlajára. Az EMIH és a Chábád azóta is fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy minden magyar zsidó közelebb kerüljön ősei hagyományaihoz. Mindkét szervezet állami támogatás nélkül, magánadományokból és pályázatokból tartja fenn magát.
boruch 0

Oberlander Báruch rabbi: New Yorkban született 1965-ben, magyarországi holokauszt túlélő szülők gyermekeként. Izraeli és ame­rikai jesivák elvégzése után a Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lu­ba­vitz-ban avatták rabbivá 1988-ban. 1989 márciusában kötött házasságot feleségével, Batshevával.                                                      Az ifjú házaspár 1989 au­gusz­tusában a lubavicsi rebbe küldötteként Magyarországra költözött. Kezdetektől aktív szerepük volt a magyarországi zsidó hitélet újjáélesztésében, zsidó bölcsődét, óvodát és iskolát hoztak létre. Oberlander rabbi a Vasvári Pál utcai zsinagóga vezetőjeként tevékenykedik. Megalapította a Gut Sábesz és az Egység című újságot és nevéhez számos hiánypótló mű magyarországi kiadása és vallásjogi tanulmány fűződik. Alapítója és vezetője a Pesti Jesiva néven ismert rabbinikus főiskolának és a Zsidó Tudományok Szabad­egyete­mé­nek. 1990-től kezd­ve vezet kurzust az ELTE jogi karán, 2007 óta pedig a SOTE-n is oktat. A KERT, Közép-kelet Európai Rabbik Ta­ná­csá­nak 2005 óta elnöke. 2010-ben a Debreceni Tudomány Egyetem Tör­té­ne­lem­tudo­mányi kara doktorrá avatta. 2012-ben Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki. Elismert háláchá szak­te­kin­tély, a Budapesti Ortodox Rabbinátus ve­zetője.

Megszakítás