Szakaszunkban – Pinchász (4Mózes 25:10–30:1.) – a zelóta elnyeri jutalmát, amiért elhárította a vészt Izrael feje fölül. Büntetőexpedíció indul Midján ellen, majd az ünnepek újfenti felsorolása egészíti ki a szakaszt.

 

Miért kell ruhát cserélnünk? (Pinchász)

Heti szakasz Köves rabbival: Pinchász Pinchász (פָּרָשָׁת פִּינְחָס) Szakaszunkban – Pinchász (4Mózes 25:10-30:1.) – a zelóta elnyeri jutalmát, amiért elhárította a vészt Izrael feje fölül. Büntetőexpedíció indul Midján ellen, majd az ünnepek újfenti felsorolása egészíti ki a szakaszt.

 

Pinchász (4Mózes 25:10–30:1.) פָּרָשָׁת פִּינְחָס

A hetiszakasz tartalmából

  • Áron unokája, Pinchász, jutalomban részesül a simonita törzsvezér, Zimri, és a midjánita nő megölésében tett buzgalmáért: Istentől békeszövetséget és az örökös papság szövetségét kapja. Ezek után az Örökkévaló háborút parancsol a midjániták ellen. – 4Mózes 25:10–16.
  • Népszámlálást tartanak a 20 és 60 közötti férfiak között, melynek eredménye 601.730 fő. – 4Mózes 26:1–51.
  • Mózes utasítást kap, miképpen ossza fel sorsvetés révén az országot Izrael törzsei és családjai között. Celáfchád öt lánya arra kéri Mózest, hadd kapják meg azt a földet, amely apjuknak járt volna, aki fiú örökös nélkül halt meg; Isten jogosnak ítéli kérelmüket, és ennek megfelelően a Tóra elmondja az öröklésre vonatkozó törvényeket.– 4Mózes 26:52–27:11.
  • Mózes felhatalmazza Józsuát, hogy az örökébe lépjen, és ő vezesse be a népet Izrael földjére. – 4Mózes 27:12–23.
  • A hetiszakasz a naponta elvégzendő áldozatok valamint a szombaton, Ros Chódeskor (újholdkor) és a Peszách, Sávuot, Ros Hásáná, Jom Kippur, Szukkot és Smini Áceret ünnepén hozandó kiegészítő áldozatok részletes felsorolásával fejeződik be. – 4Mózes 28.

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

Megszakítás