Szakaszunk – Bámidbár (4Mózes 1:1–4:20.) – nyitja meg Mózes negyedik könyvét. Ismételt népszámlálás után – melynek eredménye csodálatos módon egyezik az előzővel, amelyet egy évvel azelőtt ejtettek meg – Mózes zászlóaljakba szervezi a népet. Négy zászlóalj, mindegyikben 3-3 törzs jön létre, s készek a nagy útra, hogy elfoglalják az Ígéret Földjét. A szakaszban található még a leviták munkarendje a Szentély-szolgálatban és a törzsfőnökök szerepe.

Ne menekülj! Haladj! (Bámidbár)

Heti szakasz Köves rabbival: Bámidbár Bámidbár (פָּרָשָׁת בְּמִדְבַּר) Szakaszunk – Bámidbár (4Mózes 1:1-4:20.) – nyitja meg Mózes negyedik könyvét. Ismételt népszámlálás után – melynek eredménye csodálatos módon egyezik az előzővel, amelyet egy évvel azelőtt ejtettek meg – Mózes zászlóaljakba szervezi a népet.

Bámidbár (4Mózes 1:1–4:20.) פָּרָשָׁת בְּמִדְבַּר

A hetiszakasz tartalmából

  • Szináj sivatagában az Örökkévaló elrendeli Izrael tizenkét törzsének megszámlálását. Mózes 603.550 hadra fogható korú (20-60 éves) férfit számol össze; Lévi törzsének tagjait (22.300 egy hónaposnál idősebb férfi) külön számolja össze. A leviták feladata a szentélybeli szolgálat lesz, amelyet az el-sőszülöttek helyett kell végezniük, akik erre alkalmatlanná váltak az aranyborjú imádásával elkövetett bűnük miatt. Annak a 273 elsőszülöttnek, akire nem jutott őt felváltó lévita, öt ezüstsékelnyi „váltságdíjjal” kell megváltania magát. – 4Mózes 1:1–47., 3:14–51.
  • A tizenkét törzs négy, egyenként három törzset tömörítő csoportban táborozott egy mil (960 m) távolságra a Miskán (a Sátor) körül. Kelet felé táborozott Jehuda (74.600 fő), Jiszáchár (54.400) és Zevulun (57.400); dél felé Reuvén (46.500), Simon (59.300) és Gád (45.650); nyugat felé Efrájim (40.500), Menasé (32.200) és Benjámin (35.400); észak felé pedig Dán (62.700), Ásér (41.500) és Náftáli (53.400). Ezt a felállást utazás közben is megőrizték. Minden törzsnek megvolt a maga nászi-ja (fejedelme, vezetője) és a maga törzsi színnel és jelképpel ellátott zászlaja. – 4Mózes 2., 22:17–25.
  • Amikor a nép tábort bontott, a lévita törzs három családi csoportja lebontotta a Miskánt, elszállította a legközelebbi táborhelyig, majd a tábor középpontjában újra felállította. Ezt követően felverték sátraikat a Miskán körül: a Kehát család-béliek, akik a Miskánban használt, speciális huzattal ellátott tárgyakat (a frigyládát, a menórát, stb.) cipelték a vállukon, a Miskántól délre táboroztak; a Gerson családbéliek, a Miskán szőtteseinek és tetőtakaróinak felelősei a Miskántól nyugatra; a Mörári családbéliek, a Miskán falelemeinek és oszlopainak hordozói pedig a Miskántól északra. A Miskán kelet felé eső bejárata előtt állt Mózesnek, Áronnak és Áron fiainak sátra. – 4Mózes 1:48–54., 2:17., 3:1–38.
 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

Megszakítás