Hetiszakaszunk – Korách (4Mózes 16:1–18:32.) – a nagy lázadást regisztrálja. Ezúttal nem kenyérért, húsért vagy vízért lázong a nép, hanem egy kiváltságos osztály tagjai, a kohaniták követelnek maguknak még több kiváltságot, még több hatalmat, olyannyira, hogy kétségbevonják Mózes autoritását és uralmának isteni eredetét. Az eredmény: a lázadókat, a levita Koráchot és társait elnyeli a föld, és a nép megdöbbenten veszi tudomásul, hogy az isteni türelemnek is van határa.

Women power! (Korách)

Heti szakasz Köves rabbival: Korách Korách (פָּרָשָׁת קֹרַח) Hetiszakaszunk – Korách (4Mózes 16:1-18:32.) – a nagy lázadást regisztrálja. Ezúttal nem kenyérért, húsért vagy vízért lázong a nép, hanem egy kiváltságos osztály tagjai, a kohaniták követelnek maguknak még több kiváltságot, még több hatalmat, olyannyira, hogy kétségbevonják Mózes autoritását és uralmának isteni eredetét.

Korách (4Mózes 16–18.) פָּרָשָׁת קֹרַח

A hetiszakasz tartalmából

  • Korách zendülést szít, tiltakozva Mózes vezetői szerepe valamint a köhuná („papság”) Áronnak és utódainak való odaítélése ellen. Csatlakozik hozzá többek között Dátán és Ávirám, Mózes két régi ellensége is. Velük együtt a közösség 250 előkelő tagja vesz részt a zendülésben. Felajánlják a szent füstölőszert, bizonyítandó a papi hivatásra való érdemességüket. Megnyílik a föld, és magába nyeli a zendülőket, és tűz emészti el a füstölőszert felajánlókat. – 4Mózes 16.
  • Áron füstölőszer-áldozata elejét veszi egy következő csapásnak, amelyet azért érdemelnének ki Izrael fiai, mert Korách és csoportja pusztulása után megvádolják Mózest és Áront Isten népének gyilkolásával. Ezek után Áron botja csodálatos módon kivirágzik, és mandulát terem, bizonyságot adva arról, hogy főpapi kinevezése isteni elrendelés alapján történt. – 4Mózes 17.
  • Isten megparancsolja, hogy a gabonatermésből, a borból és olajból valamint a juhok és marhák elsőszülöttjeiből trumá-t (papi adományt), az elsőszülöttek kiválasztásáért öt ezüstpénzt, valamint más egyéb előírt adományokat kell adni a kohanitáknak. – 4Mózes 18.

 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

Megszakítás