Kedves Rabbi!

Elfogadható keresztény Bibliát fel­használva olvasni a hetisza­kaszt? Vannak fordításbeli különbségek? Nem csak a magyar for­dításra gondolok, más nyelveken is szoktam olvasni, de nem min­dig zsidó honlapon.

Tisztelettel, László

 

 


Kedves László!

A Bibliát, az Írott Tant csak a Szó­beli Tannal együtt olvasva le­het iga­zán megérteni. Ott találhatóak bölcseink több ezer év alatt összegyűlt magya­rázatai, ezek közül sok olyan, ami magától Mózestől származik. Ezek nélkül nem le­het értelmezni a Biblia szöveget. Csak egy példát említenék: a „Szemet szemért” (2Mózes 21:24., 3Mózes 24:20.) elvet té­ve­­dés szó szerint értelmezni, Mó­zes idejében már tudták, hogy ez pénzügyi kártérítésről szól (Talmud, Bává kámá 83b.; Mai­monidész, A testi sértés és ember általi károkozás szabályai 1:2–6.).

Továbbá nagyon óvatosnak kell lenni más fordításokkal, mert lényegében minden szö­vegfordítás egyfajta értelmezés is egyben. Sokszor – töb­bé, vagy kevésbé finoman –, de be vannak építve más vallá­sú gondolatok és fogalmak a for­dításba. Hála Istennek ma a vi­lág szinte minden nyelvén létezik és elérhető a Biblia zsidó fordítása.

Magyarul Mózes öt könyvé­nek fordítását a Hertz Bibliá­ban találjuk (EMIH reprint ki­adása, 2013-ban jelent meg), a töb­bi könyvét pedig az IMIT Bib­liában. Ezek a zsido.com-on in­ternetről is elérhetőek: https://zsido.com/tema/biblia/.

Üdvözlettel:

Oberlander Báruch

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás