Háromszor van szükség tanúra az esküvő során: 1. alá kell írniuk a kötubát (házasságlevelet), 2. látniuk kell az eljegyzést és a hupát, végül pedig 3. látniuk kell a chéder jichudot, amikor rögtön a hupá után a fiatal pár először vonul vissza férjként és feleségként (Sulchán Áruch EH 55:1.; (Nité Gávriél, Niszuin 1. kötet 37:2., 4.). Lehet mind a három résznél ugyanaz a két tanú, de legtöbbször a kötubá iráshoz külön tanúk vannak (Nité Gávriél uo. 31:1.). Mindenképpen minden résznél legalább két tanúra van szükség (5Mózes 19:15., 17:6.), és tanú nélkül nem is érvényes az esküvő, még akkor is ha a vőlegény és a mennyasszony elismeri, hogy az megtörtént (uo. 42:2.).


A tanúk nem lehet rokonai (testvér, sógor, gyerek, szülő, unokatestvér) sem a vőlegénynek, sem a menyasszonynak, sem pedig egymásnak (SÁ CM 33:2.; Nité Gávriél uo. 20:3.). Istenfélőnek és vallásosnak kell lenniük (2Mózes 23:1.; uo. 34:1–2.), ellenkező esetben nem bízhatunk meg benne, hogy nem fog hamisan tanúskodni (Urim vötumim a -hoz, Urim 28:3. Lásd még Nodá biJehudá responsum, EH kámá 57. fejezet).

A kötubát a tanúk a héber nevükkel és az apjuk zsidó nevével írják alá (SÁ EH 130:11.) [ennek hiányában a polgári nevét kell feltüntetni, nem lehet azt a „ben Ávrahám” formulával helyetesiteni, hisz valójában nem Ávrahám a neve (Bét Joszéf responsum, Gitin vögérusin 2. fejezet)]. Jelölni kell, ha a tanú kohén vagy lévi (uo. 129:7.). Van, hogy a vezetéknevet is feltüntetik.

A szertartás során a tanúknak a rabbi megmutatja a gyűrűt, és ki kell jelenteniük, hogy eléri a minimum egy prtuá (kb 10 ft) értéket (uo. 31:2. RöMÁ). A chéder jichudnál pedig ellenőrzik, hogy zárt-e a szoba, nincs-e benne egy harmadik személy (lásd A Sulchán áruch kivonata 148:1.) és hogy legalább 5 percet ott töltsenek a fiatalok (Nité Gávriél uo. 37:8.).

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás