Kedves Rabbi!

A zsoltárok kapcsán lenne három kérdésem:

Több zsoltár is úgy kezdődik, hogy valamilyen személy énekeként van feljegyezve. Ez több esetben maga Dávid, de egyes esetekben mások. Így például a 82-es zsoltár úgy kezdődik: „Ászáf éneke Istenhez”. Akkor tulajdonképpen ki írta a zsoltárokat, mindet Dávid, vagy egyeseket más személyek? Ha nem mindet Dávid írta, akkor ettől függetlenül mondhatjuk-e, hogy mindegyik zsoltár isteni sugalmazásra (ruách hákodes) íródott?

Hogy írhatta mindet Dávid, amikor vannak olyanok, amelyek egy Dávid utáni történelmi eseményhez kapcsolódnak? (Így pl. 137. zs. „Babilónia folyói mellett ültünk…”) Ha mindet Dávid írta, mi a helyzet a zsoltárok ezen bevezető mondataival, ezek is isteni sugalmazásnak tekinthetők? Egyes zsoltárokban meg van említve Jedutun (pl. 62.). Ki ő?

Köszönettel, Zsolt

 


Kedves Zsolt!

A Talmud (Bává bátrá 14b.) a következőket mondja: „Tíz vén által írta Dávid a zsoltárokat: Ádám, Málki cedek, Ábrahám, Mózes, Héjman, Jedutun, Ászáf és Korách három fia.” Egy másik változat szerint, a Talmud még ezt is hozzáteszi: „Amikor az igazak azt kérték, hogy zsoltárokat mondhassanak, így szólt hozzájuk az Örökkévaló: Mindannyian kedvesek és jóságosak és alkalmasak vagytok, hogy himnuszokat mondjatok én előttem, de mégiscsak Dávid fog énekelni általatok, mert az ő hangja a legkedvesebb…”

A középkori talmudi kommentárok szerint (lásd Ibn Ezra, Zsoltárok bevezetés) két vélemény van a zsoltárokkal kapcsoltban. Az egyik szerint mindegyik zsoltárt Dávid jegyezte le isteni sugallatra. Azokat, amelyek az előtte élő igazaktól származtak, az ő nevükhöz kötötte, amelyek pedig egy olyan eseményhez kötődnek, melyek utána következtek be (pl. 137.), azokat prófécia útján jegyezte le előre. E szerint a vélemény szerint a zsoltárok minden szava isteni sugallat (a szerző személyét megjelölő bevezető szavak is).

Egy másik vélemény szerint a zsoltároknak a valóságban is több szerzője volt. A zsoltárok nagyobbik része (73+50) Dávid szerzeménye, és ezért nevezzük az egész könyvet Dávid zsoltárainak, de valójában voltak más szerzők is. Ettől függetlenül mindegyik isteni sugallatra íródott, de nem tekinthetők próféciának. Feltehetően, e szerint az álláspont szerint, a szerző megjelölése nem része az isteni sugallatnak.

Jedutun egy bibliai személyiség, a Szentélyben éneklő lévita papok vezető egyénisége, aki több helyütt is említésre kerül a Bibilában, más vélemények szerint Jedutun itt a din, azaz ítélet kifejezéssel rokon, és a zsoltárokban a zsidó népet ért „dekrétumokra, ítéletekre és eseményekre utal” (Rási, Zsoltárok 1:1.). Más vélemények szerint Jedutun egy hangszer.

Üdvözlettel:

Köves Slomó

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás