Múlt héten csütörtökön, ahogy kitört a háború Ukrajnában, rögtön aktívan bevonódtam – na nem a harcokba, hanem a háláchikus kérdésekbe, mivel már ekkor elkezdtek záporozni a kérdések ukrajnai rabbikollégáktól. Hiszen még ilyen félelmetes helyzetben is, amikor az ember felkészül a legrosszabbra és magával ragadja az aggodalom, felvetődnek különleges háláchikus kérdések, melyekre gyorsan kell megoldást találni. A háláchá – ahogy már sokszor láttuk – nemcsak békeidőben ad útmutatást, hanem háborús helyzetekben is. A következő írásokban olyan kérdésekből válogatok, amelyek olyan ukrajnai rabbiktól érkeztek, akikkel kapcsolatban állok.

Az első kérdés rögtön a háború kitörése után érkezett, amikor még a városok ostroma nem kezdődött meg. Azóta sajnos teljesen megváltozott a helyzet Ukrajnában.

 

A kérdező hölgy péntek este készült mikvébe menni, mert akkor fejeződött be számára a hét tiszta nap (Sulchán áruch JD 196:1.). Attól tartott, hogy addigra már esetleg az esti órákban kijárási tilalom lesz érvényben a városában. Azzal a kérdéssel fordult a rabbihoz, hogy mehet-e korábban, már péntek délután a mikvébe. Fontos tudni, hogy bár tilos sábeszkor fürdeni, a rituális alámerülés megengedett a szombat bejövetele után is, ha akkorra esik az ideje (uo. 197:1. RöMÁ, lásd még Pitché tsuvá uo. 2.).

 

A mikvében való alámerülés ideje előírás szerint este van, a csillagok feljövetele után (SÁ JD uo. 3.), több ok miatt. Az egyik praktikus oka ennek, hogy mindenképpen kiteljen a hét tiszta nap, mielőtt újra együtt lesz a házaspár (Turá záháv uo. 8.). A Sulchán áruch (uo. 3.) ehhez hozzáteszi, hogy ha a nyolcadik napon megy csak mikvébe egy nő, akkor is csak este menjen, hogy a lányai, akik nem tudhatják, hogy ez a nyolcadik nap, később ne értsék félre a helyzetet, és ne gondolják, hogy már a hetedik nap délutánján lehet menni mikvébe.

Kényszerhelyzetben azonban, amikor pl. valami miatt félnek késő este az utcán járni vagy éjjelre bezárják a városkaput és a mikve a kapukon kívül van, akkor a nyolcadik napon szabad a csillagok feljövetele előtt alámerülni (uo. 4.), de még ilyenkor is úgy kell időzíteni, hogy a csillagok feljövetele után érjen haza (Nité Gávriél – Nidá 3. kötet 33:14., 17–20.). A hetedik napon azonban még ilyenkor sem megengedett a sötétedés előtti megmerítkezés (uo.).

Nagyon kivételes és bonyolult helyzetben lehet csak megengedni a hetedik napon a csillagok feljövetele előtti merülést. Minden ilyen esetben egy hozzáértő rabbihoz kell fordulni tanácsért (lásd NG uo. 4–5.; Egység folyóirat 138. szám 18. oldal).

Visszatérve a mi esetünkre. Ha péntek este a kijárási tilalom miatt nem tud mikvébe menni, akkor el kell halasztani a merülést. Mivel szombat délután a sábesz miatt nem merülhet, ha elhalasztja a mikvébe menést, akkor az első pillanat, amikor elmehet megmerülni, az a vasárnap délután.

Mivel ilyenkor télen nagyon korán sötétedik és azt lehetett feltételezni, hogy ha el is rendelnek kijárási tilalmat, az jóval a csillagok feljövetele után fog csak kezdődni, a fentiek alapján azt tanácsoltam, hogy ne menjen mikvébe pénteken még világosban, hanem várja ki a csillagok feljövetelét. A véleményemet megerősítette, hogy később olvastam, Kijevben valóban kihirdették a kijárási tilalmat, de csak este 10-től, ami jóval a csillagok feljövetele után van. Ez alapján joggal feltételezhettük, hogy ha a hölgy lakóhelyén is lesz majd kijárási tilalom, az semmiképp nem akadályozza a mikvébe menést.

Hála Istennek igazam lett és ott is csak este 10-tól volt kijárási tilalom, ahogy arról péntek délután, a sábesz bejövetele előtt értesítettek is engem.

Adja az Örökkévaló, hogy mihamarabb véget érjen a háború és ukrajnai testvéreink biztonságban visszatérhessenek otthonaikba.

Oberlander Báruch

 

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 26. szám – 2022. március 3.

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás