1. Zsoltár Ászáftól. Bizony, jóságos Izraélhez az Isten, a tisztult szívűekhez.

2. Én pedig, kevés híja elhajlottak lábaim, semmi híja megcsúsztak lépteim.

3. Mert megirígyeltem a, kevélykedőket, midőn a gonoszok jólétét láttam.

4. Mert nincsenek kínjaik halálukig, hízott az erejük.

5. Halandónak szenvedésében nincsenek benne s emberekkel együtt nem sújtatnak.

6. Azért nyakukat díszíti gőgösség, ruhaként borítja őket erőszak.

7. Kidülledt kövérségtől szemük, túlcsapongtak szívük képzelődései.

8. Csúfolódnak és gonoszúl fosztogatásról beszélnek, szinte a magasból beszélnek:

9. az egekbe helyezték szájukat, de nyelvük a földön jár.

10. Azért erre felé tér az ő népe, s tele szürcsölik magukat vízzel;

11. és mondják: Miként tudhatja Isten, s van-e tudás a legfelsőbben?

12. Íme, gonoszok ezek és mint örökkön gondtalanok gyarapítottak vagyont.

13. Bizony, hiába tisztítottam szivemet és mostam ártatlanságban kezeimet;

14. de sújtva vagyok egész nap s reggelenként itt a fenyítésem.

15. Ha mondanám, hadd beszélek olykép, íme gyermekeid nemzedékét elárulnám.

16. Gondolkodtam is, hogy megtudjam ezt, gyötrődés volt az szemeimben

17. míg be nem mentem Isten szentélyébe, s figyelhettem az ő végükre.

18. Bizony, sikamlós térre helyezted őket, ledöntöd őket romokká.

19. Miként lettek pusztulássá egy pillanat alatt; eltüntek, végük lett a rémülettől.

20. Mint álmot ébredés után, Uram, fölserkenvén képüket megveted.

21. Midőn elkeseredett szívem és töprenkedtem veséimben:

22. oktalan voltam és tudásom nem volt, akár a barom voltam veled szemben.

23. De én mindig veled vagyok, megragadod jobb kezemet;

24. tanácsoddal vezetsz engem, és aztán dicsőséggel magadhoz veszel engem.

25. Kim van nekem az egekben? S melletted mit sem kivánok a földön.

26. Elfogyott bár húsom és szivem – szívem sziklája és osztályrészem az Isten örökké.

27. Mert íme a tőled eltávolodók elvesznek, megsemmisítesz mindenkit, ki elparáználkodik tőled.

28. Én pedig – Isten közelsége jó nekem; az Úrba, az Örökkévalóba helyeztem bizalmamat, hogy elbeszéljem mind a te műveidet.