1. Hallelúja! Énekeljetek az Örökkévalónak új éneket, dicsérete hangozzék a jámborok gyülekezetében!

2. Örüljön Izraél a teremtőjében, Czión fiai vigadjanak királyukban!

3. Dicsérjék nevét körtáncz mellett, dobbal és hárfával zengjenek neki.

4. Mert az Örökkévalónak kedve telik népében, megdicsőíti az alázatosakat segítséggel. Vígadjanak a jámborok dicsőségben, ujjongjanak fekvőkelyeiken;

5. Isten magasztalása torkukban, és kétélü kard kezükben

6. hogy bosszút végezzenek a nemzeteken, fenyítéseket a népeken;

7. hogy megkössék királyaikat bilincsekkel, s előkelőiket vasbéklyókkal;

8. hogy végezzék rajtuk a megirott törvényt. Dísze az mind az ő jámborainak. Hallelúja!