1. Dal Dávidtól. Őrizz engem, Örökkévaló, mert benned kerestem menedéket.

2. Mondtam az Örökkévalónak: Uram vagy, javam nincsen rajtad kívűl.

3. A szenteknek pedig, kik az országban vannak, és a dicsőknek, kikben egész kedvem van:

4. Sokasodnak azoknak fájdalmai, kik más isteneket cserélnek; nem ontom véres ontóáldozataikat és nem veszem neveiket ajkaimra.

5. Az Örökkévaló osztályomnak és serlegemnek része; te tartod az én sorsomat.

6. A mérő kötelek kellemetes helyekre estek számomra; birtokom is kedves előttem.

7. Áldom az Örökkévalót, ki nekem tanácsot adott, éjszakákon is oktattak engem veséim.

8. Az Örökkévalót mindig magam előtt tartottam; mert jobbomon van, nem tántorgok.

9. Annak örült szívem, és vigad méltóságom; testem is bizton lakozik.

10. Mert nem hagyod lelkemet az alvilágra, nem engeded jámborodat vermet látnia.

11. “Tudatod velem az élet ösvényét: örömök bősége van színed előtt, kellemetesség a te jobbodban mindétig!