1. Énekeljetek az Örökkévalónak új éneket, énekeljetek az Örökkévalónak mind a földön levők!

2. Énekeljetek az Örökkévalónak, áldjátok nevét, hirdessétek napról napra segitségét!

3. Beszéljétek a nemzetek közt dicsőségét, mind a népek közt csodatetteit!

4. Mert nagy az Örökkévaló és dicséretes nagyon, félelmetes Ő mind az istenek fölött.

5. Mert mind a népek istenei bálványok, de az Örökkévaló az eget készítotte.

6. Fenség és dísz van előtte, erő és pompa szentélyében.

7. Adjatok az Örökkévalónak, népek családjai, adjatok az Örökkévalónak dicsőséget és erőt;

8. adjátok az Örökkévalónak neve dicsőségét, vigyetek ajándékot és menjetek be udvaraiba!

9. Borúljatok le az Örökkévaló előtt szent díszben, reszkessetek tőle mind a földön levők!

10. Mondjátok a nemzetek közt: Az Örökkévaló király lett, szilárdan is áll a világ, nem inog meg; népeket itél egyenességgel.

11. Örüljenek az egek s vigadjon a föld, dörögjön a tenger s teljessége;

12. újjongjon a mező s mind a mi rajta van, akkor örvendjenek mind az erdő fái:

13. az Örökkévaló előtt, mert jön, mert jön itélni a földet; itéli a világot igazsággal s a népeket hűségében.