1. Dávidtól.

Ne gerjedj föl a gonosztevők ellen, ne irígykedj azokra, kik jogtalant mívelnek. 

2. Mert mint a fű gyorsan levágatnak, s mint zöld pázsit elhervadnak.

3. Bízzál az Örökkévalóban és tégy jót, lakjál az országban és járj hűség után.

4. S gyönyörködjél az Örökkévalóban, s megadja neked szíved kérelmeit.

5. Hárítsd az Örökkévalóra útadat, bízzál benne, ő majd megcselekszi;

6. majd kihozza mint a világosságot igazadat, és jogodat, mint a déli fényt.

7. Csendben várj az Örökkévalóra és várakozzál reá, ne gerjedj fel az ellen, ki szerencsés az útján, oly férfi ellen, ki fondorlatokat mível.

8. Hagyj föl a haraggal, hadd abban a fölhevülést, ne gerjedj fel csakis gonosztevésre visz.

9. Mert a gonosztevők kiirtatnak, de kik az Örökkévalót remélik – ők fogják bírni az országot.

10. Még egy kevés – s nincs gonosz, oda figyelj helyére a nincsen;

11. de az alázatosak bírni fogják az országot és gyönyörködni fognak a béke bőségében.

12. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen és vicsorítja rá fogát.

13. Az Úr nevet rajta, mert látta, hogy eljön a napja.

14. Kardot rántottak a gonoszok és feszítotték íjjukat, hogy elejtseneh szegényt és szűkölködőt, hogy levágják az egyenes iítuakat.

15. Kardjuk önnönszívükbe hat be, és íjjai eltöretnek.

16. Jobb a kevés, ami az igazé, mint sok gonosznak gazdagsága;

17. mert a gonoszok karjai eltöretnek, de az igazak támogatója az Örökkévaló. 

18. Ismeri az Örökkévaló a gáncstalanok napjait és birtokuk örökre meglesz.

19. Nem szégyenülnek meg bajnak idejében és éhinség napjaiban jóllaknak.

20. Mert a gonoszok elvesznek, s az Örökkévaló ellenségei olyanok, mint a rétek dísze: elenyésztek, a füstben enyésztek el.

21. Kölcsön vesz a gonosz és nem fizet, de az igaz könyörül és adakozik.

22. Mert az ő áldottjai fogják bírni az országot, és az átkozottjai kiirtatnak.

23. Az Örökkévalótól szilárdíttattak meg a férfi léptei, és útját kedveli;

24. midőn elesik, nem hajíttatik el, mert az Örökkévaló támogatja kezét.

25. Fiatal voltam, meg is öregedtem, de nem láttam igazat elhagyatva és magzatját, amint kenyeret koldul.

26. Egész nap könyörül és kölcsön ad, magzatja pedig áldásúl van.

27. Távozz a rossztól, tégy jót, hogy örökre megmaradj.

28. Mert az Örökkévaló szereti a jogot, s nem hagyja el jámborait; örökké megőriztetnek, míg a gonoszok magzatja kiirtatik.

29. Az igazak fogják bírni az országot és laknak mindétig rajta.

30. Igaznak szája bölcsességet szól, és nyelve jogosságot beszél;

31. Istenének tana szívében van, nem inognak meg lépései.

32. Leselkedik a gonosz az igazra, és arra tör, hogy megölje.

33. Az Örökkévaló nem hagyja meg kezében, s nem kárhoztatja el, midőn megitéltetik.

34. Remélj az Örökkévalóhoz, és őrizd meg útját; majd felmagasít, hogy bírjad az országot, a gonoszok kiírtását nézed.

35. Láttam egy gonoszt, erőszakost, s aki terpeszkedett mint zöldelő honor fa:

36. elhaladtak arra, s íme nincsen; kerestem őt, de nem volt található.

37. Vigyázd meg a gáncstalant és nézd az egyeneset, mert van jövője a béke emberének.

38. De az elpártolók megsemmisíttettek egyaránt, a gonoszok jövője kiírtatott.

39. Az igazak segedelme pedig az Örökkévalótól van, erősségük ő a szorongatás idején.

40. Megsegítotte őket az Örökkévaló és megszabadította; megszabadítja a gonoszoktól és megvédi őket, mert benne kerestek menedéket.