1. Hallelúja! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek hatalmas mennyboltozatában!

2. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek bőséges nagysága szerint!

3. Dicsérjétek harsona fuvásával, dicsérjétek lanttal és hárfával!

4. Dicsérjétek dobbal és körtánczczal, dicsérjétek zeneszerekkel és fuvolával!

5. Dicsérjétek hangzatos czimbalmokkal, dicsérjétek riadásos czimbalmokkal!

6. Minden lélek dicsérje Jáht! Hallelúja!