1. Zsoltár Dávidtól, midőn elmenekült fia Absalóm elől.

2. Örökkévaló, mily sokan vannak szorongatóim, sokan támadnak ellenem!

3. Sokan mondják lelkemről: Nincs segítség számára Istenben.

4. (Széla)De te, Örökkévaló, paizs vagy körülöttem, dicsőségem és fejem fölemelője.

5. Hangommal az Örökkévalóhoz kiáltottam föl, és ő meghallgatott engem szent hegyéről.

6. (Széla) Én lefeküdtem és aludtam, fölébredtem, mert az Örökkévaló támogat engem.

7. Nem félek a népnek tízezreitöl, kik köröskörül nekem szegültek.

8. Kelj föl, Örökkévaló, segíts meg engem, Istenem! Mert állkapcson ütötted mind az ellenségeimet, a gonoszok fogait széttörted.

9. Az Örökkévalóé a segítség, népedre az áldásod! (Széla.)