1. Zarándoklás éneke. Dávidtól. Ha nem az Örökkévaló az, ki velünk volt – így szóljon Izraél

2. ha nem az Örökkévaló az, ki velünk volt, midőn ránk támadtak emberek:

3. akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, midőn haragjuk föllobbant ellenünk;

4. akkor a vizek elsodortak volna bennünket, patak ment volna át lelkünk fölött;

5. akkor átmentek volna lelkünk fölött a kevély vizek.

6. Áldva Iegyen az Örökkévaló, ki nem adott bennünket ragadmányul fogaiknak!

7. Lelkünk mint a madár megmenekült a madarászok tőréből; a tőr eltörött és mi megmenekültünk.

8. Segítségünk az Örökkévaló nevében van, ki égnek és földnek teremtője.