1. Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos, mert örökké tart a kegyelme.

2. Mondja csak Izraél: mert örökké tart a kegyelme!

3. Mondják csak Áron háza: mert örökké tart a hegyelme!

4. Mondják csak az istenfélők mert örökké tart a kegyelme!

5. szorongásból szólítottam Jáht, tág térrel meghallgatott engem Jáh.

6. Az Örökkévaló mellettem van, nem félek; mit tehet ember nekem?

7. Az Örökkévaló mellettem van segítöim közt, s én majd rájuk nézek gyülölőimre. 

8. Jobb menedéket keresni az Örökkévalóban, mint bízni az emberben.

9. Jobb menedéket keresni az Örökkévalóban, mint bízni nemesekben.

10. Mind a nemzetek körülvettek – az Örökkévaló nevében, bizony szétvágom őket. 

11. Körülvettek, körül is fogtak – az Örökkévaló nevében, bizony szétvágom őket.

12. Körülvettek mint a méhek – ellohadtak mint a tövisek tűze; az Örökkévaló nevében, bizony szétvágom őket.

13. Taszítva taszítottál engem, hogy elessem, de az Örökkévaló megsegített.

14. Erőm és énekem Jáh, ő lett nekem segítségül.

15. Ujjongás és segítség hangja az igazak sátraiban; az Örökkévaló jobbja hatalmast végez!

16. Az Örökkévaló jobbja fölemel, az Örökkévaló jobbja hatalmast végez!

17. Nem halok meg, hanem élni fogok és elbeszélem Jáh tetteit.

18. Fenyítve fenyített engem Jáh, de a halálnak nem adott át.

19. Nyissátok ki nekem az igazság kapuit, bemegyek rajtuk, magasztalom Jáht.

20. Ez a kapu az Örökkévalóé, igazak mennek be rajta.

21. Hadd magasztallak, mert meghallgattál s lettél nekem segítségül.

22. A kő, melyet megvetettek az építők, saroknak fejévé lett.

23. Az Örökkévalótól történt ez, csodálatos az szemeinkben.

24. Ez az a nap, melyet szerzett az Örökkévaló, hadd vigadjunk és örüljünk rajta,

25. Oh Örökkévaló, segíts csak, oh Örökkévaló, boldogíts csak!

26. Áldva legyen, aki jön az Örökkévaló nevében, áldunk titeket az Örökkévaló házából.

27. Isten az Örökkévaló és világosságot adott nekünk, kössétek hozzá az ünnepi áldozatot kötelekkel az oltár szarvaihoz.

28. Istenem vagy s magasztallak, én Istenem, dicsöítlek.

29. Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos, mert örökké tart a kegyelme!