1. Az Örökkévaló király lett: vigadjon a föld, örüljenek a sok szigetek!

2. Felhő és sűrű köd van körülőtte, igazság és jog trónjának talapzata.

3. Tűz jár előtte s elégeti szorongatóit köröskörül.

4. Megvilágították villámai a világot, látta és reszketett a föld.

5. Hegyek mint a viasz elolvadtak az Örökkévaló elől, az egész föld ura elől.

6. Megjelentették az egek az ő igazságát, hogy lássák dicsőségét mind a népek.

7. Megszégyenülnek mind a képimádók, kik dicsekszenek a bálványokkal: leborúl-tak előtte mind az istenek.

8. Hallotta és megörült Czión és vigadtak Jehúda leányai itéleteidnek miatta, Örökkévaló!

9. Mert te, Örökkévaló, legfelső vagy az egész föld fölött, nagyon fölemelkedtél mind az istenek fölé.

10. Akik szeretitek az Örökkévalót, gyűlöljétek a rosszat! Megőrzi jámborai lelkeit, gonoszoknak kezéből megmenti őket.

11. Világosság van elvetve az igaznak, s az egyenes szivüeknek öröm.

12. Örüljetek, igazak, az Örökkévalóban, és mondjatok hálát szent nevének!