1. Zsoltár Ászáftól. Isten ott áll isteni gyülekezetben, istenek közepette itél:

2. Meddig itéltek jogtalanul s a gonoszok személyét tekintitek? Széla.

3. Szerezzetek jogot ügyefogyottnak és árvának, nyomorút és szegényt mentsetek föl;

4. szabadítsatok meg ügyefogyottat és szükölködőt, a gonoszok kezéből mentsétek meg!

5. Nem tudnak és nem értenek, sötétségben járnak, meginognak mind a föld alapjai!

6. Én azt mondtam: istenek vagytok, a Legfelsőnek fiai mindnyájatok.

7. Ámde mint emberek haltok meg s mint a nagyok egyike estek el.

8. Kelj föl, Isten, itéld a földet! Mert te vagy birtokosa mind a nemzeteknek.