1. A karmesternek. A hárfajátékon. Zsoltár. Ének.

2. Isten kegyelmezzen nekünk és áldjon meg minket, arczát felénk világíttassa. Széla.

3. Hogy megismerjék a földön utadat, mind a nemzetek között segítségedet.

4. Magasztaljanak téged népek, oh Isten, magasztaljanak a népek mindannyian.

5. Örüljenek és ujjongjanak a nemzetek, mert egyenességgel itéled a népeket s a nemzeteket a földön vezérled. Széla.

6. Magasztaljanak téged népek, oh Isten, magasztaljanak téged a népek mindannyian.

7. A föld megadta termését; áldjon meg bennünket Isten, a mi Istenünk,

8. áldjon meg minket Isten és féljék őt mind a föld végei.