1. Zsoltár Dávidtól. Adjatok az Örökkévalónak, istenfiak ti, adjatok az Örökkévalónak dicsőséget és hatalmat!

2. Adjátok az Örökkévalónak neve dicsőségét, boruljatok le az Örökkévaló előtt szent díszben!

3. Az Örökkévaló hangja a vizek fölött: a dicsőség istene mennydörög, az Örökkévaló nagy vizek fölött.

4. Az Örökkévaló hangja erővel, az Örökkévaló hangja díszszel;

5. az Örökkévaló hangja czédrusokat tör, összetörte az Örökkévaló a Libánon czédrusait;

6. szökdeltette őket, mint a borjú, a Libánont és Szirjónt, mint a reémek fia.

7. Az Örökkévaló hangja tűzlángokat hasít.

8. Az Örökkévaló hangja megreszketteti a pusztát, megreszketteti a Örökkévaló Kádés pusztáját.

9. Az Örökkévaló hangja szarvasünőket vajudtat és lehánt erdőket – templomában pedig mindnyája szól: Dicsőség!

10. Az Örökkévaló a vízözönkor trónra űlt, űl is az Örökkévaló mint király örökké.

11. Az Örökkévaló hatalmat adjon népének, az Örökkévaló áldja meg népét békével.