1. Hallelúja! l2agasztalom az Örökkévalót egész szivből, egyeneseknek tanácsában és községben.

2. Nagyok az Örökkévaló tettei, keresni valók mind a kedvelőiknek.

3. Fenség és fény a cselekvése, örökre megáll az igazsága.

4. Emlékét szerzette csodatetteinek, kegyelmes és irgalmas az Örökkévaló.

5. Eledelt adott tisztelőinek, örökké megemlékezik szövetségéről.

6. Tetteinek erejét tudtul adta népének, adván nekik nemzetek birtokát.

7. Kezeinek tettei igazság és jog, hűségesek mind az ö rendeletei.

8. Szilárdak mindenkorra, örökre, megalkotva igazsággal és egyenességgel.

9. Megváltást küldött népének, örökre rendelte el szövetségét, szent és félelmetes a neve.

10. A bölcseség kezdete istenfélelem; jó eszesség jut minden mivelőjének, örökké megáll a dicsérete.