1. Újjongjatok, igazak, az Örökkévalóban, az egyenesekhez illik a dicsérő dal.

2. Hálalkodjatok az Örökkévalónak hárfával, tízlnru lanten zengj©tek nehi;

3. énekeljetek neki új éneket, azépen hárfázzatok riadással!

4. Mert egyenes az Örökkévaló igéje, s minden tette hűséggel való.

5. Szeret igazságot és jogot, az Örökkévaló szeretetével tele a föld.

6. Az Örökkévaló igéje által készűltek az egek és szája lehellete által egész seregük.

7. Összegyűjti mint gátba a tenger vizeit, tárházakba teczi a hullámoka~t.

8. Féljenek az Örökkévalótól mind a földön levők, tőle rettegjenek mind a világ lakói.

9. Mert ő mondta és lett, parancsolta s előállt.

10. Az Örökkévaló megbontotta a nemzetek tanácsát, meghiúsította a népek gondolatait.

11. Az Örökkévaló tanácsa örökkön fennáll, szíve gondolatai nemzedékre meg nemzedékre.

12. Boldog a nemzet, melynek az Örökkévaló az Istene, a nép, melyet birtokol választett magának.

13. Égből tekintett le az Örökkévaló, látta mind az ember fiait;

14. székének helyéből nézett a föld minden lakóira

15. ő, ki egyetemben alkotja szívöket, aki figyel mind a tetteikre.

16. Nem győztes a király hadnak sokaságával, hős nem menekszik erőnek eokaságával;

17. hazug a ló győzelemre, erejének nagyságával meg nem went.

18. Íme az Örökkévaló szeme tisztelői felé fordul, azokra, kik várakoznak s2ereteiére,

19. hogy haláltól megmentse lelköket, és életben. tartsa őket éhinségben.

20. Lelkünk reménykedett az Örökkévalóban – segítségünk és paizsunk ö;

21. mert ő benne örül szívünk, mert szent nevében bízunk.

22. Legyen szereteted, Örökkévaló, mi rajtunk, a hogy várakoztunk reád!