1. Ne nékünk, Örökkévaló, ne nékünk, hanem nevednek adj dicsőséget szeretetedért, igazságodért!

2. Miért mondják a nemzetek: hol van hát az ő istenük?

3. Holott Istenünk az égben van; mindent, amit akar, megtesz.

4. Bálványaik ezüst és arany, ember kezeinek műve.

5. Szájuk van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;

6. füleik vannak, de nem hallanak, orruk van, de nem szagolnak;

7. kezeik, de nem tapintanak, lábaik, de nem járnak, nem lehelnek torkukkal.

8. A milyenek ők, legyenek a készítőik, mindenki, ki bennök bízik.

9. Izraél, te bízzál az Örökkévalóban! Segítségük és paízsuk ő.

10. Áron háza, bizzatok az Örökkévalóban! Segítségük és paizsuk ő.

11. Istenfélők, bízzatok az Örökkévalóban! Segítségük és paizsuk ő.

12. Az Örökkévaló megemlékezett rólunk, megáldja, megáldja Izraél házát, megáldja Áron házát,

13. megáldja az istenfélőket, a kicsinyeket a nagyokkal együtt.

14. Gyarapítson titeket az Örökkévaló, titeket és gyermekeiteket!

15. Áldva legyetek az Örökkévalótól, ki égnek és földnek alkotója.

16. Az ég az Örökkévalónak ege, de a földet az ember fiainak adta.

17. Nem a halottak dicsérik Jáht s nem mind, a kik sír csendjébe szállnak.

18. De mi áldjuk Jáht mostantól mindörökké. Hallelúja!