1. Szeretem, hogy meghallja az Örökkévaló hangomat, könyörgésemet.

2. Azért hajlította felém fülét, s napjaimon át szólítom.

3. Körülfogtak engem halálnak kötelei, és alvilágnak szorongásai értek, szorongást és bánatot értem;

4. de az Örökkévalónak nevét szólítom: oh Örökkévaló, szabadítsd meg lelkemet!

5. Kegyelmes az Örökkévaló és igazságos, s Istenünk irgalmas.

6. Megőrzi az együgyüeket az Örökkévaló; megfogytam, de segített nekem.

7. Térj vissza, lelkem, nyugalmadra, mert az Örökkévaló jót végzett rajtad!

8. Bizony, megmentetted lelkemet a haláltól, szememet a könytől, lábamat a taszitástól.

9. Járhatek az Örökkévaló előtt az élők országaiban.

10. Én hiszek, midőn így szólok: sanyarogtam én nagyon.

11. Mondtam én elhamarkodásomban: az ember mind hazug.

12. Mivel viszonozzam az Örökkévalónak mind a jótéteményeit én irántam?

13. Segítségnek serlegét emelem s az Örökkévalónak nevét szólítom.

14. Fogadásaimat megfizetem az Örökkévalónak, előtte bizony egész népének.

15. Drága az Örökkévalónak szemeiben jámborainak a halála.

16. Oh Örökkévaló – mert szolgád vagyok, szolgád vagyok, szolgálód fia, megoldottad kötelékeimet.

17. Neked áldozom hálának áldozatát, s az Örökkévaló nevét szólítom.

18. Fogadásaimat megfizetem az Örökkévalónak, előtte bizony egész népének.

19. Az Örökkévaló házának udvaraiban, közepedben, oh Jeruzsálem! Hallelúja!