1. A karmesternek. Oktató dal Dávidtól.

2. Mikor eljött az edómi Dóég s jelentette Sáulnak, és mondta neki: Dávid bement Achímélek házába.

3. Mit dicsekszel a rosszasággal, vitéz te? Isten szeretete egész nap tart.

4. Veszedelmet gondol ki a nyelved, akár köszörült borotva. te csalárdság cselekvője!

5. Szeretsz rosszat, inkább mint jót, hazugságot inkább mint igazságot beszélni. Széla.

6. Szeretsz minden ártalmas beszédet, csalárdságos nyelvet.

7. Le is ront téged az Isten mindétig, elvonszol és kiszakít téged a sátorból, és gyökerestől kitép az élők országából. Széla.

8. 0Majd látják az igazak és félnek, és ő fölötte nevetnek:

9. Íme a férfi, ki nem Istent teszí erősségének, hanem sok gazdagságában bízik, hatalmaskodik vágyában!

10. Én pedig olyan vagyok, mint a zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten szeretetében mindörökké.

11. Magasztallak örökké, hogy megcselekedted, és remélem nevedet, mert jóságos az jámboraidnak előtte.