1. Dávidtól. Hozzád, Örökkévaló, kiáltok fel, sziklá.m, ne hallgass, elfordulva tőlem, nehogy, midőn hallgatag elfordülsz tőlem, hasonlóvá legyek a gödörbe szállókhoz!

2. Halljad könyörgésem hangját, mikor fohászkodom hozzád, mikor fölemelem kezeimet szent templomod felé.

3. Ne ragadj el gonoszokkal és jogialanság cselekvőivel, kik békét beszélnek felebarátjaikkal, de rosszaság van szívükben.

4. Adj nekik művök szerint és cselekvéseik rosszasága szerint, kezeik munkája szerint adj nekik, viszonozd tettüket nekik.

5. Mert nem ügyelnek az Örökkévaló cselekedeteire és kezeinek művére; rontsa le ne épitse fel őket!

6. Áldva legyen az Örökkévaló, mert meghallotta könyörgésem szavát.

7. Az Örökkévaló az én erőm és paizsom, benne bízott szívem és megsegíttettem, újjongott a szívem és énekemmel magasztalom őt.

8. Az Örökkévaló erejük nekik és segítő erőssége az ő fölkentjének ő.

9. Segítsd meg népedet és áldd meg birtokodat, legeltesd és vidd őket örölhé!