1. Ima Dávidtól. Hajlítsd, oh Örökkévaló, füledet, hallgass meg, mert szegény és szűkölködő vagyok.

2. Őrizd meg lelkemet, mert jámbor vagyok; segítsd meg szolgádat, te oh Istenem, azt aki benned bízik.

3. Kegyelmezz meg nekem, Uram, mert hozzád kiáltok föl egész nap.

4. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád, Uram, viszem lelkemet.

5. Mert te, Uram, jóságos vagy és bűnbocsátó, bőséges a szeretetben mindazok iránt, kik téged hívnak.

6. Figyelj, Örökkévaló, imádságomra, s figyelmezz könyörgéseim szavára.

7. Szorultságom napján hívlak, mert meghallgatsz engem.

8. Nincs olyan mint te az istenek közt, Uram, és semmi olyan mint a műveid.

9. Mind a nemzetek, melyeket alkottál, majd jönnek és leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek;

10. mert nagy vagy és csodákat mívelő te, oh Isten, egyedül.

11. Igazits engem, Örökkévaló, útadra, hogy járjak igazságodban, egyesítsd szívemet, hogy félje nevedet.

12. Hadd magasztallak Uram, Istenem, egész szivemmel és hadd tisztelem nevedet örökké;

13. mert szereteted nagy én rajtam, és kimentetted lelkemet a mélységes alvilágból.

14. Isten, kevélyek támadtak ellenem és erőszakosok csapatja tört lelkemre, és téged nem tartottak szemük előtt.

15. De te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszantűrő és bőséges a szeretetben és igazságban.

16. Fordulj felém és kegyelmezz nekem, add erődet a te szolgádnak és segíts szolgálód fiának.

17. Tégy rajtam jelt, a jóra, hogy lássák gyűlölőim és szégyenűljenek meg, hogy te, Örökkévaló, megsegítettél és megvigasztaltál engem.