1. A karmesternek, hárfajátékon. Zsoltár Ászáftól. Ének.

2. Ismeretes az Isten Jehúdában, Izraélben nagy a neve.

3. Sálémben van az ő sátora és hajléka Cziónban.

4. Ott törte össze az íj villámait, paizsot és kardot és a barczot. Széla.

5. Tündöklő vagy, hatalmas, a ragadmány hegyei felől.

6. Kifosztattak az erős szivűek, szendergik álmukat, és nem találták kezüket mind a had emberei.

7. Dorgálásodtól, Jákób Istene, mélyen alszik mind a szekérhad, mind a ló.

8. Te félelmetes vagy, s ki állhat meg előtted, mihelyt haragszol!

9. Az égből hallattál itéletet, a föld megfélemlett és lecsendesedett,

10. midőn fölkelt Isten a törvényre, hogy megsegítse mind a föld alázatosait. Széla.

11. Mert az emberek dühe magasztal téged, midőn maradékuk dühösségbe övezkedik.

12. Tegyetek fogadást és fizessétek meg az Örökkévalónak, a ti Istenteknek; mind a körülőtte levők vigyenek ajándékot a félelmesnek,

13. aki leszeli a fe,jedelmek indulatát, félelmetes a föld királyainak.