1. Ének. Zsoltár Kórach fiaitól.

2. Nagy az Örökkévaló és dicséretes nagyon, Istenünk városában, az ő szent hegyén. 

3. Szép emelkedésű, az egész földnek öröme, Czión hegye — észak hátulján — nagy királynak a vára.

4. Kastélyaiban az Isten megismertette magát mentsvárnak.

5. Mert íme, a királyok összejöttek eltüntek egyetemben.

6. Ők láttak, akképen bámultak, megréműltek, elsiettek.

7. Reszketés fogta el őket ott, vajudás mint a szűlő nőt.

8. Keleti széllel összetörsz Tarsís-hajókat.

9. Ahogy hallottuk, úgy láttuk az Örökkévalónak, a seregek urának városában, Istenünk városában: Isten szilárdítsa azt meg örökre. Széla.

10. Elképzeltük, Isten, a te kegyedet benn a templomodban.

11. Amilyen a neved Isten, olyan a dicséreted, a föld széléig; igazsággal teli a jobbod.

12. Örűl Czión hegye, újjonganak Jehúda lányai, itéleteid okából.

13. kerüljétek meg Cziónt, és járjátok körül, számláljátok meg tornyait. 

14. Fordítsátok szíveteket bástyájára, lépdeljetek át kastélyain, azért hogy elbeszéljétek az utóbbi nemzedéknek.

15. Mert ez Isten, a mi Istenünk, mindörökké; ő vezérel minket holtiglan.